20.11.2017
Izvještaj sa vanredne XXXIV skupštine dioničara "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo

Dana 17.11.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.         

                       

Naziv emitenta: "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 17.11.2017.godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: M.Kantardžića broj 3, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 14.541 ili 85,91% dionica sa pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.      

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za predsjednika skupštine je izabrana Ganić Dženita, dok su za ovjerivače zapisnika izabrani Nejra Softić i Edin Jahjefendić.                                                          

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.     

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješen je predsjednik i članovi Nadzornog odbora.                                                            

Obrazloženje glasanja: Istek mandata.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo. 

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA u Nadzorni odbor su imenovani: Neven Hadžisulejmanović, Armin Hrvić i Rusmir Hrvić.                                                        

Obrazloženje glasanja: Tri prijavljena kandidata.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo zbog isteka mandata.     

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješen je predsjednik i članovi Odbora za reviziju.                                                            

Obrazloženje glasanja: Istek mandata.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju  "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo. 

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA u Odbor za reviziju su imenovani: Nina Bijedić-Mujanović, Dženita Ganić i Mehmed Kadušić.                                                       

Obrazloženje glasanja: Tri prijavljena kandidata.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.    

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA donešena je Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora i Odbor aza reviziju.  

                        

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, pod svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić            


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET