29.12.2017
Izvještaj sa druge vanredne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 26.12.2017. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .     

           

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.12.2017 godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): Skupštini je prisustvovalo 20.702526 dionica ili 89,13%  od ukupnog broja dionica.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;         

Jednoglasno za predsjednika skupštine izabran Radivoje Vuković i za ovjerivače zapisnika Milorad Maletić i Dragoslav Simić.

 

2.tačka dnevnog reda -  Izvještaj Komisije za glasanje; 

Skupštini je prisustvovalo 20.702526 dionica ili 89,13%  od ukupnog broja dionica.

 

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje Zapisnika sa XXV redovne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić; 

Zapisnik sa XXV redovne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić usvojen sa 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju Poslovne politike Društva za 2018. godinu;           

Odluka o usvajanju Poslovne politike Društva za 2018. godinu usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

5.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa mišljenjem Odbora za reviziju;  

Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena sa 83,33% prisutnih glasova.

 

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;          

Odluka o sticanju sopstvenih akcija  usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

Obrazloženje glasanja . Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.      

 
Punomoćnik:   

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc    


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET