29.12.2017
Izvještaj sa druge vanredne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 26.12.2017. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .     

           

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.12.2017 godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): Skupštini je prisustvovalo 20.702526 dionica ili 89,13%  od ukupnog broja dionica.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;         

Jednoglasno za predsjednika skupštine izabran Radivoje Vuković i za ovjerivače zapisnika Milorad Maletić i Dragoslav Simić.

 

2.tačka dnevnog reda -  Izvještaj Komisije za glasanje; 

Skupštini je prisustvovalo 20.702526 dionica ili 89,13%  od ukupnog broja dionica.

 

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje Zapisnika sa XXV redovne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić; 

Zapisnik sa XXV redovne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić usvojen sa 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju Poslovne politike Društva za 2018. godinu;           

Odluka o usvajanju Poslovne politike Društva za 2018. godinu usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

5.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa mišljenjem Odbora za reviziju;  

Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena sa 83,33% prisutnih glasova.

 

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;          

Odluka o sticanju sopstvenih akcija  usvojena sa 100% prisutnih glasova.

 

Obrazloženje glasanja . Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.      

 
Punomoćnik:   

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc    


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET