29.12.2017
Izvještaj sa sedme vanredne Skupštine dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2017.godine, održana je Skupština dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo    

           

Naziv emitenta: Poslovna zona a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.12.2017. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): Skupštini je prisustvovalo 88.301.917 dionica ili 94,10% od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

 
Dnevni red Skupštine
           

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.      

Jednoglasno :za predsjednika skupštine izabran Mirko Grahovac, u komisiju . Zdravko Ružić,Ibrahim Mehinović i Milivoj Stanković, za zapisničara Vesna Kekić i za ovjerivače zapisnika Gordana Pašić i Slobodan Sekulić.

 

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 29.6.2017. godine.

Zapisnik sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka  usvojen sa 93,5% glasova za  i 6,5% suzdržanih.

 

3.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2018. godinu.   

Plan poslovanja Društva za 2018. godinu.usvojen sa 91,83% glasova,6,5% suzdržanih i 1,67% protiv.

                       
                       

Punomoćnik: mr Ibrahim Mehinović, dipl. ecc               

                       
                       

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.        


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET