29.12.2017
Izvještaj sa sedme vanredne Skupštine dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2017.godine, održana je Skupština dioničara Poslovna zona a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo    

           

Naziv emitenta: Poslovna zona a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.12.2017. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): Skupštini je prisustvovalo 88.301.917 dionica ili 94,10% od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

 
Dnevni red Skupštine
           

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.      

Jednoglasno :za predsjednika skupštine izabran Mirko Grahovac, u komisiju . Zdravko Ružić,Ibrahim Mehinović i Milivoj Stanković, za zapisničara Vesna Kekić i za ovjerivače zapisnika Gordana Pašić i Slobodan Sekulić.

 

2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 29.6.2017. godine.

Zapisnik sa 11. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka  usvojen sa 93,5% glasova za  i 6,5% suzdržanih.

 

3.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2018. godinu.   

Plan poslovanja Društva za 2018. godinu.usvojen sa 91,83% glasova,6,5% suzdržanih i 1,67% protiv.

                       
                       

Punomoćnik: mr Ibrahim Mehinović, dipl. ecc               

                       
                       

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.        


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET