29.12.2017
Izvještaj sa 48. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 28.12.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta:JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.12.2017.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 30.130.560 dionica ili 95,6326% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda -  Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b)  Sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova  prisutnih dioničara ZA,  za ovjerivače zapisnika izabrani su Zlatan Gafić I Mirsad Perojević;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2018-2020. godina, 

Plan poslovanja je donesen sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,       

Poslovnik o radu skupštine je donesen sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:                                                                                                      

4.1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica, broj SD-34769/15-37/5, broj: SD - 16756/16-40/4.2. i broj: SD - 26072/16-41/4,                                                                              

4.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla broj: SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b),  broj: SD-2679/15-34/4.b. i 5211/16-38/6.b.                                                             

4.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b, broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-37/5.d.,                                                                                    

4.4 . Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. - Bila - Travnik, broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj  SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.,    

4.5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj SD-16205/14-32/5b. i broj SD-5211/16-38/5.c.,                                                                                                           

4.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. -Zenica, broj SD-16205/14-32/5.d). i broj SD-26072/16-41/3,                                                                   

4.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza, broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,                                                                                                  

4.8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj, broj SD-5211/16-38/6.b.,  

4.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b).           

 

4.1. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                               

4.2. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                             

4.3. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                              

4.4. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo. 

4.5. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                  

4.6. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                       

4.7. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                         

4.8. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                                 

4.9. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo. 

 

5.tačka dnevnog reda - Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo.      

Skupština je upoznata sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu. Nije se glasalo po tački.

 

Ostalo  U skladu sa uputama za glasanje po tačkama od 1. do 3. sam glasao ZA, dok sa pod tačkom 4 bio PROTIV. Pod 5 tačkom se nije glasalo.

 
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić            


NVI PROF-PLUS za februar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019: 37.107.894,21 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 54. vanredne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 12.02.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za januar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2019: 36.926.341,14 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2018: 36.980.733,26 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET