29.12.2017
Izvještaj sa 48. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 28.12.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta:JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.12.2017.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 30.130.560 dionica ili 95,6326% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda -  Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b)  Sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova  prisutnih dioničara ZA,  za ovjerivače zapisnika izabrani su Zlatan Gafić I Mirsad Perojević;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2018-2020. godina, 

Plan poslovanja je donesen sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,       

Poslovnik o radu skupštine je donesen sa 30.130.560 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva - rudnike uglja:                                                                                                      

4.1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica, broj SD-34769/15-37/5, broj: SD - 16756/16-40/4.2. i broj: SD - 26072/16-41/4,                                                                              

4.2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla broj: SD-14967/11-21/4.b), broj SD-35941/13-27/4.b),  broj: SD-2679/15-34/4.b. i 5211/16-38/6.b.                                                             

4.3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, broj SD-14967/11-21/4.d), broj SD-35941/13-27/4.d), broj SD-2431/14-30/4.b, broj SD-2679/15-34/4.d. i broj SD-5211/16-37/5.d.,                                                                                    

4.4 . Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. - Bila - Travnik, broj SD-14967/11-21/4.f), broj SD-35941/13-27/4.f), broj  SD-2679/15-34/4.f. i broj SD-5211/16-38/5.e.,    

4.5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj SD-16205/14-32/5b. i broj SD-5211/16-38/5.c.,                                                                                                           

4.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. -Zenica, broj SD-16205/14-32/5.d). i broj SD-26072/16-41/3,                                                                   

4.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza, broj SD-14967/11-21/4.e), broj SD-35941/13-27/4.e), broj SD-2679/15-34/4.e. i broj SD-5211/16-38/5.f.,                                                                                                  

4.8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj, broj SD-5211/16-38/6.b.,  

4.9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla, broj SD-5211/16-38/6.a. i broj SD-9838/17-45/3.b).           

 

4.1. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                               

4.2. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                             

4.3. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                              

4.4. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo. 

4.5. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                  

4.6. Odluka je donesena sa 29.682.292 dionica ili 98,512248% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.731 dionica ili 0,871975% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                       

4.7. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                         

4.8. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo.                                                                                 

4.9. Odluka je donesena sa 29.682.542 dionica ili 98,513177% glasova prisutnih dioničara ZA, 262.481 dionica ili 0,871145% prisutnih dioničara PROTIV i 185.537 dionica ili 0,615777% nije glasalo. 

 

5.tačka dnevnog reda - Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo.      

Skupština je upoznata sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu. Nije se glasalo po tački.

 

Ostalo  U skladu sa uputama za glasanje po tačkama od 1. do 3. sam glasao ZA, dok sa pod tačkom 4 bio PROTIV. Pod 5 tačkom se nije glasalo.

 
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić            


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET