23.03.2018
Izvještaj sa redovne XXIII (vanredne) skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 22.03.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.           

           
           

Naziv emitenta: Hercegovina-auto export-import d.d. Mostar

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 22.03.2017. godine u 12,00 sati

Mjesto održavanja: Prostorije društva, Bišće polje bb Mostar

Prisutnost Skupštini (kvorum): 537953 dionica sa pravom glasa ili 81,61% od ukupnog broja dionica.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - 1. Izbor Predsjednika Skupštine;          

Za predsjednika 23. skupštine jednoglasno aklamacijim izabran je Ibrahim Mehinović.

 

2.tačka dnevnog reda - 2. Izbor dva dioničara - ovjerivača zapisnika Skupštine;

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno aklamacijom izabrani : Samir Sefo i Jasmin Pozderac.

 

3.tačka dnevnog reda - 3. Donošenje Odluke o Razrješenju članova Nadzornog odbora „HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar izabranih na Skupštini Društva dana 29.09.2017. godine - pojedinačno;

Na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje predsjednik Skupštine je saopštio da su sa 100% prisutnih glasova razriješeni članovi Nadzornog odbora izabrani na Skupštini Društva održanoj 29.09.2017.godine.

 

4.tačka dnevnog reda - 4.Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora „HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar - pojedinačno;   

Na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje predsjednik Skupštine je saopštio da su u Nadzorni odbor izabrani :

Nedim Hadžić 559.938,50 glasova,

Almedin Bajrić 559.938,50 glasova i

Tarik Kapetanović 494.492 glasa.

 

5.tačka dnevnog reda - 5. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora „HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar;         

Odluka o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora „HERCEGOVINA-AUTO“ d.d. Mostar usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 
Ostalo 
Punomočnik    

Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc 

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama (1-5) glasao sam za usvajanje            


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET