06.04.2018
Izvještaj sa XXXVIII Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 30.03.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.03.2018. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 404.328 ili 61,3831% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
c)      Odbora za glasanje.        

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.   Za  Predsjednika sukpštine je izabrana Aida Rifelj, za ovjerivače zapisnika su izabrani Dino Bojić i Ibrahim Fazlić.    

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Zapisnika sa XXXVII redovne sjednice Skupštine Banke održane 15.01.2018. godine.           

Zapisnik je usvojen sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                              

Obrazloženje glasanja: Nije bilo primjedbe na zapisnik

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Banke 20117-2019. godine        

Odluke je  donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Najpovoljnija ponuda.

 
 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po tačkama od 1 do 3 sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština DUF-a

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 16.05.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019: 37.854.446,86 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET