09.05.2018
Izvještaj sa 51. vanredne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 07.05.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

                       
Naziv emitenta: "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 07.05.2018.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Franca Lehara broj 7, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 58.295.322 ili 91,8653% dionica sa pravom glasa

Dnevni red Skupštine

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;          

Jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara aklamacijom za Predsjednika Skupštine je izabrana Irma Memić, a za ovjerivače zapisnika Mirela Osmanović i Mirsad Kukavica.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima.

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o urazrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;          

Sa 58.295.322 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA član Nadzornog odbora Svetlana Cenić je razrješen dužnosti.                                                                  

Obrazloženje glasanja: Istek mandata.

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.       

Sa 58.295.322 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za člana Nadzornog odbora je izabrana Svetlana Cenić.                            

Obrazloženje glasanja: jadini kandidat, predstavnik večinskog vlasnika.

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.   

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Izdavanje prodajnog naloga

Postupajući po upozorenju Komisije za VP FBiH broj: 05/3-49-1948/18 od 10.10.2018. godine vezano za usklađivanje strukture imovine Fonda s dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja, na osnovu usaglašenog stava Uprave Društva

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET