12.06.2018
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .     

 

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 08.06.2018. godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): 16.592.467 akcija ili 71,43% od ukupnog broja akcija

 

Dnevni red Skupštine

 

1.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;         

Sa 100% prisutnih glasova za predsjednika skupštine Društva izabran Igor Dodik,a za ovjerivače zapisnika Milorad Maletić i Dragoslav Simić.

2.tačka dnevnog reda -  Izvještaj Komisije za glasanje; 

Skupštini prisustvuje 16.592.467 akcija ili 71,43% od ukupnog broja akcija

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić; 

Zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

4.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2018. godinu,"           

Odluka o usvajanju

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2018. godinu  usvojene su sa 100% prisutnih glasova.

5.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju;           

 Odluka o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena je sa 14.041.195 glasova ili 84,62% i suzdržanih glasova 2.551.272 glasova  ili  15,38%.

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;      

Izvještaja o radu Upravnog odbora  usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

7.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;      

Izvještaja o radu Odbora za reviziju usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

8.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu sa predlogom Odbora za reviziju;         

Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu sa predlogom Odbora za reviziju  usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

9.tačka dnevnog reda - Razmatranje Izvještaja o otkupu sopstvenih akcija po sistemu pro-rata.

Akcionari su primili k znanju Izvještaj o otkupu sopstvenih akcija po sistemu pro-rata.

 

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama (1-8) glasao sam za usvajanje.          

Punomoćnik:   

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc 


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET