12.06.2018
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .     

 

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 08.06.2018. godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): 16.592.467 akcija ili 71,43% od ukupnog broja akcija

 

Dnevni red Skupštine

 

1.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;         

Sa 100% prisutnih glasova za predsjednika skupštine Društva izabran Igor Dodik,a za ovjerivače zapisnika Milorad Maletić i Dragoslav Simić.

2.tačka dnevnog reda -  Izvještaj Komisije za glasanje; 

Skupštini prisustvuje 16.592.467 akcija ili 71,43% od ukupnog broja akcija

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić; 

Zapisnik sa II vanredne Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

4.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2018. godinu,"           

Odluka o usvajanju

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2017. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2017. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2018. godinu  usvojene su sa 100% prisutnih glasova.

5.tačka dnevnog reda -  Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju;           

 Odluka o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena je sa 14.041.195 glasova ili 84,62% i suzdržanih glasova 2.551.272 glasova  ili  15,38%.

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;      

Izvještaja o radu Upravnog odbora  usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

7.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;      

Izvještaja o radu Odbora za reviziju usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

8.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu sa predlogom Odbora za reviziju;         

Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2018. godinu sa predlogom Odbora za reviziju  usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

9.tačka dnevnog reda - Razmatranje Izvještaja o otkupu sopstvenih akcija po sistemu pro-rata.

Akcionari su primili k znanju Izvještaj o otkupu sopstvenih akcija po sistemu pro-rata.

 

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama (1-8) glasao sam za usvajanje.          

Punomoćnik:   

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc 


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET