12.06.2018
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.                  

           
           

Naziv emitenta: "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 11.06.2018. godine u 11,00

Mjesto održavanja: Prostorije društva, Upravna zgrada

Prisutnost Skupštini (kvorum): 134.192 dionice ili 90,98% od ukupnog broja dionica.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine;

a) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine,predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa.Skupština većinom glasova između prisutnih

dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

b) Za zapisničara se predlaže Sekretar Društva, Ganić Hasnija;

c) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će

Odbor za glasanje koji čine: Skrobo Ajla - predsjednik, Čorhodžić Faruk - član, Alihodžić Mirsad

- član ;

23. skupštinu dioničaraotvorio je Ibrahim Mehinović punomoćnik ZIF-a ""PROF PLUS"", dioničara

s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Za predsjednika 23. skupštine jednoglasno aklamacijom je izabran Ibrahim Mehinović. Za ovjerivače zapisnika 23. skupštine jednoglasno aklamacijom su izabrani su Pavo Basic i Ljilja Sefer.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja

o poslovnju Društva za 2017.godinu, uključujući:

a) Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export- Import d.d. Travnik za 2017.g.,

b) Izvještaj vanjskog revizora,

c) Izvještaj Odbora za reviziju,

d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2017.g.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja

o poslovanju Društva za 2017.godinu, uključujući:

a) Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export- Import d.d. Travnik za 2017.g.,

b) Izvještaj vanjskog revizora,

c) Izvještaj Odbora za reviziju,

d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2017.g.. usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

           
           

Obrazloženje glasanja:: Po tačkama 1. i 2. glasao sam za usvajanje.    

Punomoćnik:   

mr Ibrahim Mehinović   

            


Izvještaj sa XXIV Skupštine privrednog društva DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla

Dana 08.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara DD "Prevoz radnika Kreka" Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset šestu redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 08.06.2018. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2018: 38.079.417,39 KM  

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET