12.06.2018
Izvještaj sa dvadeset treće skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 11.06.2018. godine, prisustvovao sam 23.Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.                  

           
           

Naziv emitenta: "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 11.06.2018. godine u 11,00

Mjesto održavanja: Prostorije društva, Upravna zgrada

Prisutnost Skupštini (kvorum): 134.192 dionice ili 90,98% od ukupnog broja dionica.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine;

a) Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine,predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa.Skupština većinom glasova između prisutnih

dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

b) Za zapisničara se predlaže Sekretar Društva, Ganić Hasnija;

c) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će

Odbor za glasanje koji čine: Skrobo Ajla - predsjednik, Čorhodžić Faruk - član, Alihodžić Mirsad

- član ;

23. skupštinu dioničaraotvorio je Ibrahim Mehinović punomoćnik ZIF-a ""PROF PLUS"", dioničara

s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Za predsjednika 23. skupštine jednoglasno aklamacijom je izabran Ibrahim Mehinović. Za ovjerivače zapisnika 23. skupštine jednoglasno aklamacijom su izabrani su Pavo Basic i Ljilja Sefer.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja

o poslovnju Društva za 2017.godinu, uključujući:

a) Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export- Import d.d. Travnik za 2017.g.,

b) Izvještaj vanjskog revizora,

c) Izvještaj Odbora za reviziju,

d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2017.g.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja

o poslovanju Društva za 2017.godinu, uključujući:

a) Finansijski izvještaj o poslovanju “Borac” Export- Import d.d. Travnik za 2017.g.,

b) Izvještaj vanjskog revizora,

c) Izvještaj Odbora za reviziju,

d) Izvještaj Nadzornog odbora o radu za 2017.g.. usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

           
           

Obrazloženje glasanja:: Po tačkama 1. i 2. glasao sam za usvajanje.    

Punomoćnik:   

mr Ibrahim Mehinović   

            


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET