09.07.2018
Izvještaj sa XXV Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 21.06.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.         

           
           

Naziv emitenta: UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 21.06.2018. godine sa početkom u 14,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama poslovnog centra UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, Azići 20.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 624.761 ili 64,6597% ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine        

Jednoglasno, za predsjednika skupštine izabran je Adnan Bunjo, a za ovjerivače zapisnika Adnan Bunjo i Lejla Suljagić-Bubalo.

 

2.tačka dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2017. godinu:                                   

- Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2017.g. sa Izvještajem vanjskog revizora,                                                   

- Izvještaja Odbora za reviziju i                              

- Izvještaja o radu Nadzornog odbora.  

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju izvještaja za 2017. godinu.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz poslovanja u 2017. godini         

Jednoglasno usvojena Odluka o načinu pokrića gubitka iz poslovanja u 2017. godini.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o nastavku rada Društva     

Jednoglasno donesena Odluka o nastavku rada Društva.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, radi pokrića gubitka iz prethodnih godina   

Jednoglasno donesena Odluka o smanjenju osnovnog kapitala, radi pokrića gubitka iz prethodnih godina (smanjenjem nominalne vrijednosti dionice sa 12,30 KM na 5,40 KM).

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu 

Jednoglasno usvojena Odluka o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu (RSM BH Audit doo Sarajevo).

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Unis komerc dd Sarajevo Jednoglasno donesena Odluka o izmjenama i dopuni Statuta Unis komerc dd Sarajevo.

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini) 

Po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa radom u 14,30 sati.

Sarajevo,24.06.2018.godine  

 
Punomoćnik:                                                                                                 
Lejla Suljagić-Bubalo       

Izvještaj sa 13. redovne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 20.06.2019.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Izvještaj sa redovne XXV skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 12.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2019: 38.296.534,74 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset četvrte skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 30.05.2019. godine, prisustvovao sam 24. Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo

Dana 10.05.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET