09.07.2018
Izvještaj sa Skupštine dioničara TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo

Dana 21.06.2018.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 
                       

Naziv emitenta: TP DC Sarajevo d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 21.06.2018. godine u 12,00h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 287.119 dionica sa pravom glasa ili 87,56%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:                           

a) predsjednika skupštine                                

b) dva ovjerivača zapisnika.     

Za usvajanje odluka o izboru radnih tijela skupštine glasalo je 100% zastupljenih dionica.

 

2.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora           

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine

Odluka da se dobit u iznosu od 113.554,00 KM rasporedi u zakonsku rezervu, donesena je jednoglasno

 

4.Donošenje odluke o izglasavanju povjerenja članovima NO   

Odluka o izglasavanju povjerenja članovima NO donesena je jednoglasno

 

5.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2018. godinu         

Za eksternog revizora društva jednoglasno je izabrana revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo.

 
Ostalo 

Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane direktora "PROF-IN" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 1220h.

                       

U Sarajevu, dana 04.07.2018.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       
                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - Ispoštovane su procedure izbora                 

Tačka 2. - Pozitivno poslovanje           

Tačka 3. - Odluka u skladu sa članom 180. Zakona o privrednim društvima                  

Tačka 4. - Pozitivno poslovanje            

Tačka 5. - najpovoljnija ponuda 


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET