09.07.2018
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 22.06.2018.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

                       

Naziv emitenta: Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.06.2018. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 2.033.671 dionica sa pravom glasa ili 79,8969%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:                           

a) predsjednika skupštine                                 

b) dva ovjerivača zapisnika.     

Za predsjednika skupštine izabran je Adem Ibrahimpašić, a za ovjerivače zapisnika Hamdija Velagić i Rifet Mujnović. Imenovani su izabrani jednoglasno.

 

2.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora           

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine

Odluka da se dobit u iznosu od 353.996,46 KM isplati kao dividenda dioničarima, donesena je jednoglasno. Dividenda po dionici iznosi 0,13906 KM.

 

4.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2018. godinu         

Jednoglasno je donesena odluka da se na Nadzorni odbor prenese ovlaštenje za izbor Vanjskog revizora društva za 2018. godinu, nakon okončanja procedure prikupljanja ponuda.

 
Ostalo 

Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane direktora "PROF-IN" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 1230h.

                       

U Sarajevu, dana 04.07.2018.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić

 
 

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - Ispoštovane su procedure izbora                 

Tačka 2. - Pozitivno poslovanje           

Tačka 3. - Odluka u interesu Fonda                  

Tačka 4. - Zakonska podloga     


NVI PROF-PLUS za septembar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2018: 40.161.404,45 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara JP Elektrorpivreda HZHB d.d. Mostar

Izvještaj sa skupštine dioničara JP Elektrorpivreda HZHB d.d. Mostar održane 25.09.2018. godine 

[detaljnije]
Izvještaj sa 52. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 18.09.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2018: 39.744.172,83 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2018: 38.554.454,20 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET