09.07.2018
Izvještaj sa Skupštine dioničara Interšped d.d. Tuzla

Dana 22.06.2018.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Interšped d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

                       

Naziv emitenta: Interšped d.d. Tuzla

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 22.06.2018. godine u 1100h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 20.654 dionica sa pravom glasa ili 80,75%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:                           

a) predsjednika skupštine                                

b) dva ovjerivača zapisnika.     

Za usvajanje odluka o izboru radnih tijela skupštine glasalo je 100% zastupljenih dionica.

 

2.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora           

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine

Odluka da se dobit u iznosu od 106.152,00 KM rasporedi u fond rezervi Društva, donesena je jednoglasno

 

4.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2018. godinu         

Za eksternog revizora društva jednoglasno je izabrana revizorska kuća Intercod d.o.o. Kladanj.

 

5.Informacija o planu poslovanja za 2018. godinu         

Informaciju je prezentovao direktor Društva, a na istu prisutni dioničari nisu imali primjedbe.

 
Ostalo 

Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane direktora "PROF-IN" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 1130h.

                       

U Sarajevu, dana 04.07.2018.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - Ispoštovane su procedure izbora                 

Tačka 2. - Pozitivno poslovanje           

Tačka 3. - Odluka u skladu sa članom 180. Zakona o privrednim društvima                  

Tačka 4. - Pozitivna iskustva                             


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština DUF-a

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 16.05.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019: 37.854.446,86 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET