09.07.2018
Izvještaj sa Skupštine dioničara Interšped d.d. Tuzla

Dana 22.06.2018.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Interšped d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

                       

Naziv emitenta: Interšped d.d. Tuzla

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 22.06.2018. godine u 1100h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 20.654 dionica sa pravom glasa ili 80,75%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:                           

a) predsjednika skupštine                                

b) dva ovjerivača zapisnika.     

Za usvajanje odluka o izboru radnih tijela skupštine glasalo je 100% zastupljenih dionica.

 

2.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora           

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017. godine

Odluka da se dobit u iznosu od 106.152,00 KM rasporedi u fond rezervi Društva, donesena je jednoglasno

 

4.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2018. godinu         

Za eksternog revizora društva jednoglasno je izabrana revizorska kuća Intercod d.o.o. Kladanj.

 

5.Informacija o planu poslovanja za 2018. godinu         

Informaciju je prezentovao direktor Društva, a na istu prisutni dioničari nisu imali primjedbe.

 
Ostalo 

Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane direktora "PROF-IN" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 1130h.

                       

U Sarajevu, dana 04.07.2018.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - Ispoštovane su procedure izbora                 

Tačka 2. - Pozitivno poslovanje           

Tačka 3. - Odluka u skladu sa članom 180. Zakona o privrednim društvima                  

Tačka 4. - Pozitivna iskustva                             


NVI PROF-PLUS za januar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2019: 36.926.341,14 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2018: 36.980.733,26 KM  

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET