01.08.2018
Izvještaj sa 51. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 19.07.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 19.07.2018.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum)   : 30.073.338 dionica ili 95,4509% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b) Sa 33.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za ovjerivače zapisnika izabrani su Almedin Skopljak i Kemal Kapić;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Revidovanog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za period 2018.-2020. godina;   

Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, usvojen je revidovani plan poslovanja za period 2018. - 2020. godina.                                               

Obrazloženje glasanja: ZA - prilagođavanje Plana poslovanja novim okolnostima u poslovanju.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;         

Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donešena je odluka o isplati dividende iza akumulirane (zadržane) dobiti.                                            

Ukupan iznos akumulirane dobiti namjenjen za isplatu dividende je 69.714.094,75 KM ili 2,212686 KM.                                                                                 

Obrazloženje glasanja: ZA - Isplata dividende dioničarima.

 

4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektrorpivreda bih d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, broj: SD-5211/16-38/6.a, broj: SD-9838/17-45/3.b) i broj: SD-36797/17-48/4.9; Sa 29.918.018 dionica ili 99,483529% glasova ZA, 155.320 dionica ili 0,516471% glasova PROTIV donesena je Odluke.                                                         

Obrazloženje glasanja: ZA - Na izdvajaju se dodatna sredstva za dokapitalizaciju, samo preraspodjela ranije odobrenih sredstava.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektrorpivreda BiH d.d. - Sarajevo      Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donešena je Odluka.                            

Obrazloženje glasanja: ZA - Dopuna Statuta.
 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo;          

Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donešena je Odluka.                            

Obrazloženje glasanja: ZA - Odobravanje Statuta.

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenje ostavke;    

Sa 30.073.338 dionica ili 100% glasova ZA donešena je Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Mirze Hulusića zbog podnošenje ostavke;               

Obrazloženje glasanja: ZA - Podnošenje ostavke člana Nadzornog odbora.

 

8.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda biH d.d. - Sarajevo;      Sa 29.887.801 dionica ili 99,3830527% glasova prisutnih dioničara ZA, 185.537 ili 0,616948% dioničara nije glasalo donešena je Odluka o imenovanju Ramiza Kikanovića za člana Nadzornog odbora;                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Imenovanje nedostajučeg člana NO, kandidat večinskog vlasnika

 

Ostalo: U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.

           
Punomoćnik:   

 

Edin Jahjefendić              


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština DUF-a

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 16.05.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019: 37.854.446,86 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET