01.08.2018
Izvještaj sa 25. redovne Skupštine privrednog društva INGRAM d.d. Srebrenik

Dana 30.07.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara INGRAM d.d. Srebrenik. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF PLUS " d.d. Sarajevo.  
           

Naziv emitenta: INGRAM d.d. Srebrenik

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.07.2018. godine u 12,00 sati

Mjesto održavanja: U sjedištu Društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 90,4365% dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika,           Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara za predsjednika skupštine izabran je Alem Hodžić, a za ovjerivače zapisnika Alem Hodžić i Bašić Hazim.

 

2.tačka dnevnog reda -Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2017. godin, koji uključuje finansijski izvještaj sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora društva,            Sa 100% glasova prisutnih dioničara donešena je odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2017. godine.                           

Obrazloženje glasanja: ZA- Pozitivno poslovanje.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli i upotrebni dobit,         

Sa 75,88% glasova ZA, 24,12% glasova PROTIV usvojena je odluke da se dobit iz 2017. godine raspoređuje u neraspoređenu dobit.                                               

Obrazloženje glasanja: PROTIV - Bez isplate dividende.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora,        

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješen je član Nadozrnog odobra Dino Mujkanović.   

              

5.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora,   

Sa 100% glasova prisutnih dioničara za člana Nadzornog odbora je izabran Džambić Ahmet.

Obrazloženje glasanja: Jedini predloženi kandidat.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju,      

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješeni su članovi Odbora za reviziju.

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju.            

Glasanje za članove odbora za reviziju:                                    

Husnija Avdić 318.931 glasova,                                            

Zlatan Pejić 318.931 glasova,                                   

Admir Plavšić 318.931 glasova i                                                   

Jasminka Gagović 304.421 glasa. u Odbor za reviziju su izabrani Husnija Avdić, Zlatan Pejić i Admir Plavšić. 

Obrazlošenje glasanja: Glasao sam za kandidata Jasminku Gagović.

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini) Po tačkama 1,2,4,5,6 sam glasao ZA, po tačci 3 sam galsao PROTIV, po tački 7. sam glasao za kandidata Jasminku Gagović.

 
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština DUF-a

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 16.05.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2019: 37.854.446,86 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET