01.08.2018
Izvještaj sa 25. redovne Skupštine privrednog društva INGRAM d.d. Srebrenik

Dana 30.07.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara INGRAM d.d. Srebrenik. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF PLUS " d.d. Sarajevo.  
           

Naziv emitenta: INGRAM d.d. Srebrenik

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.07.2018. godine u 12,00 sati

Mjesto održavanja: U sjedištu Društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 90,4365% dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika,           Jednoglasnom odlukom zastupljenih dioničara za predsjednika skupštine izabran je Alem Hodžić, a za ovjerivače zapisnika Alem Hodžić i Bašić Hazim.

 

2.tačka dnevnog reda -Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2017. godin, koji uključuje finansijski izvještaj sa izvještajem vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora društva,            Sa 100% glasova prisutnih dioničara donešena je odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za period 01.01.-31.12.2017. godine.                           

Obrazloženje glasanja: ZA- Pozitivno poslovanje.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli i upotrebni dobit,         

Sa 75,88% glasova ZA, 24,12% glasova PROTIV usvojena je odluke da se dobit iz 2017. godine raspoređuje u neraspoređenu dobit.                                               

Obrazloženje glasanja: PROTIV - Bez isplate dividende.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora,        

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješen je član Nadozrnog odobra Dino Mujkanović.   

              

5.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora,   

Sa 100% glasova prisutnih dioničara za člana Nadzornog odbora je izabran Džambić Ahmet.

Obrazloženje glasanja: Jedini predloženi kandidat.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju,      

Sa 100% glasova prisutnih dioničara razrješeni su članovi Odbora za reviziju.

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju.            

Glasanje za članove odbora za reviziju:                                    

Husnija Avdić 318.931 glasova,                                            

Zlatan Pejić 318.931 glasova,                                   

Admir Plavšić 318.931 glasova i                                                   

Jasminka Gagović 304.421 glasa. u Odbor za reviziju su izabrani Husnija Avdić, Zlatan Pejić i Admir Plavšić. 

Obrazlošenje glasanja: Glasao sam za kandidata Jasminku Gagović.

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini) Po tačkama 1,2,4,5,6 sam glasao ZA, po tačci 3 sam galsao PROTIV, po tački 7. sam glasao za kandidata Jasminku Gagović.

 
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


NVI PROF-PLUS za januar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2019: 36.926.341,14 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za decembar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec decembar 2018: 36.980.733,26 KM  

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET