01.08.2018
Izvještaj sa Skupštine dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo

Dana 30.07.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara BH Telecom d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo            

 

Naziv emitenta: BH Telecom d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.07.2018. godine u 1000h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 58.448.354 dionice sa pravom glasa ili 92,1065%

 

Dnevni red Skupštine

           

1.Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.        

Aklamacijom su izabrani Irma Memić za predsjednicu Skupštine, te Mirsad Kukavica i Mirela Osmanović za ovjerivače zapisnika.

 

2.Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Predloženo je da se dobit za 2017. godinu rasporedi na sljedeći način: 55.955.781 KM za isplatu dividende, 6.156.431 KM u akumuliranu dobit, 1.000.000 KM dio dobiti za donacije, 7.214.126 KM porez. Za usvajanje odluke glasalo je 58.434.814 dionica sa pravom glasa, odnosno 99,9768%. Protiv je glasalo 13.540 dionica, odnosno 0,0232%.

 

3.Usvajanje Odluke o isplati dividende 

Predložena je odluka o isplati dividende u ukupnom iznosu 110.241.825 KM, koja se sastoji od dividende za 2017. godinu, akumulirane dobiti iz prethodnih godina i sredstava iz fonda rezervi Društva. Za usvajanje odluke glasalo je 58.434.954 zastupljenih dionica odnosno 99,9771%, a protiv je glasalo 13.400 zastupljenih dionica, odnosno 0,0229%. Dividenda po dionici iznosiće 1,737258 KM.

 

4.Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Za usvajanje odluke o razrješenju člana NO Svjetlane Cenić zbog isteka mandata glasalo je 100% zastupljenih dionica.

 

5.Donošenje Odluke o imenovanju člana NO    

Za donošenje odluke o imenovanju Svjetlane Cenić za člana NO do isteka mandata aktuelnom NO, glasalo je 58.208.340 zastupljenih dionica, odnosno 99,5894%. Protiv je glasalo 5.350 zastupljenih dionica, odnosno 0,0091%. Bilo je 234.664 dionica, odnosno 0,4015% nevažećih glasova.

 

6.Glasanje o povjerenju članovima NO 

Za povjerenje članovima NO glasalo je 58.172.300 zastupljenih dionica, odnosno 99,5277%. Protiv je glasalo 41.390 zastupljenih dionica, odnosno 0,0708%, a 234.664 glasova, odnosno 0,4015% proglašeno je nevažećim.

 

Ostalo: Nakon završetka skupštine predstavnica Vlade Irma Memić pročitala je dopis Federalnog premijera Fadila Novalića, koji se tiče (ne)potpisivanja kolektivnog ugovora, te sporazuma koji je aktuelna Uprava Društva potpisala sa sindikatom. Gđa Alma Čolo je ispred Uprave prezentovala argumente da je Uprava postupila u skladu sa Zakonom i nalozima Vlade. Takođe je spomenula da je protiv BH Telecoma pokrenuto nekoliko stotina tužbi bivših i aktuelnih radnika kojima su tražili isplatu, odnosno dodjelu prioritetnih dionica zaposlenim, od kojih je do sada BH Telecom dobio preko 170 tužbi, dok je u mjesecu maju donesena jedna (nepravosnažna) u korist radnika. Istakla je da je i Vrhovni sud bio stava da ne postoji osnov za tužbe ukoliko Skupština Društva nije donijela odluku o emisiji.         

Na osnovu Uputa za glasanje, koje su mi dostavljene od strane direktora "PROF-IN" d.o.o. Sarajevo, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 1130h.          

U Sarajevu, dana 01.08.2018.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       
                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - Ispoštovane su procedure izbora                 

Tačka 2. - isplata dividende                 

Tačka 3. - isplata dividende                 

Tačka 4. - istek mandata                      

Tačka 5. - predstavnica državnog kapitala                    

Tačka 6. - pozitivno poslovanje 


Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET