27.09.2018
Izvještaj sa 52. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 18.09.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 18.09.2018.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 30.354.625 dionica ili 96,3437% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda -  Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 30.354.461 dionica ili 99,999954% glasova prisutnih dioničara ZA i 14 ili 0,000046% nevažečih glasova, za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b)  Sa 30.354.461 dionica ili 99,999954% glasova prisutnih dioničara ZA i 14 ili 0,000046% nevažečih glasova, za ovjerivače zapisnika izabrani su Almedin Skopljak i Kemal Kapić;    

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla:                                 

2.1.Odluke o davanju saglasnosti na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 - 450MW u TE Tuzla,                                                                                     

2.2.Odluke o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla,                                                                                                                                

2.3.Odluke o zaduženju kod The Export - Import Bank of China - CEXIM (Izvozno - uvozna banka Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla,                                                                                    

2.4.Odluke o prihvatanju Garancije Federacija Bosne i Hercegovine za osiguranje kredita The Export - import Bank of China -CEXIM (Izvozno - uvozne banke Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla.      

Odluke su donesene sa 28.780.510 ili 94,814250% glasova ZA i 1.579.115 ili 5,185750% glasova PROTIV.                                                                    

Obrazloženje glasanja: ZA - Nužnost izgradnje novih TE objekata radi zamjene starih i dotrajalnih blokova koji izlaze iz upotrebe, radi održavanja stabilnosti el.-en. sistema.

 

3.tačka dnevnog reda - donošenje Odluke o odobravanju Statuta o dopunama Statuta TTU energetik d.o.o. Tuzla.       

Odluka je donesena sa 30.105.620 ili 99,17968% glasova ZA i 249.005 ili 0,82032% nevažečih glasova.                                                                              

Obrazloženje glasanja: ZA - Odobravanje Statuta zavisnog društva.

 

Ostalo  U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


NVI PROF-PLUS za oktobar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2019: 41.211.663,02 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET