05.11.2018
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.         

           
           

Naziv emitenta: UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 22.10.2018. godine sa početkom u 14,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama poslovnog centra UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, Azići 20.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 624.761 ili 64,6597% ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine        

Jednoglasno, za predsjednika skupštine izabran je Vedran Eterović, a za ovjerivače zapisnika Vedran Eterović i Lejla Suljagić-Bubalo.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. 

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o nastavku rada Društva     

Jednoglasno donesena Odluka o nastavku rada Društva.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju       

Jednoglasno donesena Odluka o razrješenju Odbora za reviziju.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju      

Za članove Odbora za reviziju izabrani su Jasminka Gagović, Mirzeta Dželo i Hodžić Selma.

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini):Po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa radom u 14,30 sati.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Punomoćnik:      

Sarajevo, 24.10.2018. godine                                      Lejla Suljagić-Bubalo         


NVI PROF-PLUS za oktobar 2018

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2018: 39.470.992,04 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII vanredne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 31.10.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:  

[detaljnije]
Izdavanje prodajnog naloga

Postupajući po upozorenju Komisije za VP FBiH broj: 05/3-49-1948/18 od 10.10.2018. godine vezano za usklađivanje strukture imovine Fonda s dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja, na osnovu usaglašenog stava Uprave Društva

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET