05.11.2018
Izvještaj sa XXVI Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 22.10.2018. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.         

           
           

Naziv emitenta: UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 22.10.2018. godine sa početkom u 14,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama poslovnog centra UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, Azići 20.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 624.761 ili 64,6597% ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine        

Jednoglasno, za predsjednika skupštine izabran je Vedran Eterović, a za ovjerivače zapisnika Vedran Eterović i Lejla Suljagić-Bubalo.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. 

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o nastavku rada Društva     

Jednoglasno donesena Odluka o nastavku rada Društva.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju       

Jednoglasno donesena Odluka o razrješenju Odbora za reviziju.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju      

Za članove Odbora za reviziju izabrani su Jasminka Gagović, Mirzeta Dželo i Hodžić Selma.

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini):Po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa radom u 14,30 sati.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Punomoćnik:      

Sarajevo, 24.10.2018. godine                                      Lejla Suljagić-Bubalo         


Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

 Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:

[detaljnije]
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET