04.12.2018
Izvještaj sa 53. (redovne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.11.2018.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.11.2018.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 29.865.112 dionica ili 94,79% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 

Dnevni red Skupštine   

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 29.864.941 dionica ili 99,999427% glasova prisutnih dioničara ZA i 171 ili 0,000573% nevažečih glasova, za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                

b) Sa 29.864.941 dionica ili 99,999427% glasova prisutnih dioničara ZA i 171 ili 0,000573% nevažečih glasova, za ovjerivače zapisnika izabrani su Kemal Kapić i Rasim Muminović;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektropivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2017. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziju finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;            

Odluka je donesena sa 29.613.312 ili 99,156878% glasova ZA i 251.800 ili 0,843124% nevažečih glasova.                                                                    

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno poslovanje.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu; Sa 29.865.112 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donešena je odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu.                                           

Ukupan iznos dobiti u 2017. godinu u vrijednosti od 620.382 KM se raspodjeljuje: 124.076 KM u fond rezervi i 496.306 KM u zadržanu dobit.    

                                                        

4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o o razrješenju člana Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji je imenovan;    

Sa 29.664.575 dionica ili 99,328524% glasova ZA, 200.537 dionica ili0,671476% nevažečih glasova. donesena je Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora iz reda državnog kapitala.                                                         

Obrazloženje glasanja: ZA - Zbog isteka mandata.

 

5. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala;      

Sa 29.664.575 dionica ili 99,328524% glasova ZA, 200.537 dionica ili0,671476% nevažečih glasova. donesena je Odluka o imenovanju Ramiza Kikanovića za člana Nadzornog odbora do isteka konkurske procedure a najulje do tri mjeseca.                             

Obrazloženje glasanja: ZA - Imenovanje nedostajućeg člana NO

 

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić          

 

            

Izvještaj sa dvadeset sedme redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

 Dana 11.07.2019. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juni 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2019: 38.064.797,14 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 3.(redovne) Skupštine dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar

Dana 28.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET