25.12.2018
Izvještaj sa XXXVIII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 24.12.2018. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d Sarajevo . Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof Plus" d.d. Sarajevo.       

           

Naziv emitenta: Energoinvest d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 24.12.2018. godine u 13,00

Mjesto održavanja: Prostorije poslovne zgrade, Hamdije Čemerlića 2

Prisutnost Skupštini (kvorum): 15.545.615 dionica ili 88,0588% dionica sa pravom glasa.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -Izbor radnih tijela Skupštine:                                                        

1.1.Predsjednika tridestsedme skupštine,                            

1.2. Ovjerivača zapisnika;        

Sa 100% prisutnih glasova za predsjednika XXVIII skupštine izabran Marinko Bošnjak, a za ovjerivače zapisnika skupštine : Damir Dinarević i Asja Kamarić.

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja Energoinvest Grupa za 2017. godinu koji uključuje:                                                                                  

-Finansijski izvještaj društva,                                       

-Izvještaj vanjskog revizora,                                                

-Izvještaj odbora za reviziju;     

Konsolidovani finansijski izvještaj Energoinvest Grupa d.d.- Sarajevo za 2017. godinu koji uključuje:                                                                 

-Finansijski izvještaj društva,                                       

-Izvještaj vanjskog revizora,                                                 

-Izvještaj odbora za reviziju je usvojen sa 84,6595% glasova ZA, 8,1873% glasova PROTIV i 7,1532% nevažečih glasova.                                                            

Obrazloženje glasanja: PROTIV - Negativan izvještaj vanjskog revizora.  

                           

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora Energoinvest, d.d. Sarajevo za 2018. godinu;     

Za 100% prisutnih dioničara ZA, za vanjskog revizora za 2018. godinu izabran je Deloitte d.o.o. Sarajevo

 

Obrazloženje glasanja : Po tačkama 1. i 3. sam glasao ZA, dok sam pod tačkom 2 glasao PROTIV.                 

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

 Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:

[detaljnije]
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET