25.12.2018
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.                 

 

Naziv emitenta: "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 24.12.2018. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 102.668.825 akcija ili 94,83% od ukupnog broja akcija

 
Dnevni red Skupštine
           

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

Jednoglasno izabrani :                                                                     

1.1. Goran Klincov;                                                                                   

1.2. Đukelić Borko predsjednik,članovi Pašić Gordana i Jovanović-Žikić Vesna;                                                                           

1.3.Đukić Tatjana;                                                                                            

1.4.Đukelić Borko i Pašić Gordana.

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. (jedanaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 25.06.2018.godine,          

Zapisnik sa 11. (jedanaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 25.06.2018.godine usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

 

3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2019. godinu,      

 Proizvodno - finansijskog plana „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2019. godinu usvojen je sa 98,76% prisutnih glasova i 3.24% uzdržanih.

 

4. Razno          

                       

Obrazloženje glasanja :Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.                  

 

Punomoćnik: Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc                


Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

 Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:

[detaljnije]
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET