03.01.2019
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara  "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo                

Naziv emitenta: "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.12.2018. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 88.145.380 akcija ili 93,84% od ukupnog broja akcija

 

Dnevni red Skupštine

 
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;      

Sa 100% prisutnih glasova izabrani : 1.1. Mirko Grahovac;1.2.Srdić Boris predsjednik,Šajatović Vladimir i Ružičić Zdravko članovi;1.3.Vesna Kekić;1.4.Slobodan Sekulić i Gordana Pašić.

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 7.6.2018. godine.

Zapisnik sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 7.6.2018. godine usvojen je 90,21% prisutnih glasova i 9,79% suzdržanih glasova.

 

3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu.  

Za  usvajanje Plana poslovanja Društva za 2019. godinu. Glasalo je 96,72% prisutnih glasova i protiv 3,28%glasova.

                       

Obrazloženje glasanja :Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.                  

Punomoćnik:  Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc     


Izvještaj sa 55. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 10.01.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo. 

[detaljnije]
Smanjenje procentualnog učešća

U skladu sa obavezom iz člana 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Službene novine FBiH broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo u ime i za račun Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo

[detaljnije]
Izvještaj sa osme vanredne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 28.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Prodaja dionica iz portfelja Fonda

 Društvo za upravljanje fondovima “Prof-in” d.o.o. Sarajevo, koje upravlja Zatvorenim investicionim fondom “Prof-Plus” d.d. Sarajevo, na osnovu utvrđenog Programa provođenja investicijske politike za 2018. godinu, daje slijedeću obavijest o prodaji dionica iz portfelja Fonda:

[detaljnije]
Izvještaj sa jedanaeste vanredne Skupštine dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

Dana 24.12.2018.godine, održana je Skupštini dioničara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo - pismeno glasao.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET