11.04.2019
NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM                    

Broj dionica: 5.072.824            

Prosječna cijena po dionici: 7,34 KM               

 

Datum

Netovrijednost

Broj dionica

Cijena po dionici

1.3.2019
37.033.072,89
5072824

7,30

2.3.2019
37.033.096,91
5072824

7,30

3.3.2019
37.033.120,54
5072824

7,30

4.3.2019
37.241.525,78
5072824

7,34

5.3.2019
37.292.575,90
5072824

7,35

6.3.2019
37.357.430,64
5072824

7,36

7.3.2019
37.589.459,34
5072824

7,41

8.3.2019
37.676.399,27
5072824

7,43

9.3.2019
37.676.423,30
5072824

7,43

10.3.2019
37.676.447,71
5072824

7,43

11.3.2019
37.626.353,79
5072824

7,42

12.3.2019
37.140.985,14
5072824

7,32

13.3.2019
37.049.909,78
5072824

7,30

14.3.2019
37.037.273,12
5072824

7,30

15.3.2019
37.052.253,98
5072824

7,30

16.3.2019
37.052.278,00
5072824

7,30

17.3.2019
37.052.302,02
5072824

7,30

18.3.2019
37.156.838,46
5072824

7,32

19.3.2019
37.135.364,40
5072824

7,32

20.3.2019
37.154.238,13
5072824

7,32

21.3.2019
37.035.459,34
5072824

7,30

22.3.2019
36.999.384,96
5072824

7,29

23.3.2019
36.999.435,22
5072824

7,29

24.3.2019
36.999.458,85
5072824

7,29

25.3.2019
37.045.816,42
5072824

7,30

26.3.2019
37.323.337,90
5072824

7,36

27.3.2019
37.326.070,83
5072824

7,36

28.3.2019
37.320.760,50
5072824

7,36

29.3.2019
37.523.851,35
5072824

7,40

30.3.2019
37.523.876,15
5072824

7,40

31.3.2019
37.516.043,18
5072824

7,40

Prosjek

37.247.769,15

5072824

7,34

 


NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 26.04.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u sali T-PANORAMA d.o.o. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019: 37.107.894,21 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET