08.04.2019
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

                    

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.03.2019. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 447.020 ili 67,864% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
 

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.   Za Zapisničara je izabrana Sabina Jusbašić. Za Predsjednika skupštine je izabrana Merima Hasanović, za ovjerivače zapisnika su izabrani Sakib Hodžić i Eldina Dizdarević.                                                                                 

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine Banke održane 20.06.2018. godine; 

Zapisnik je usvojen sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                             

Obrazloženje glasanja: Nije bilo primjedbe na zapisnik

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju:

a)Izvještaja o poslovanju ASA BANKA d.d. Sarajevo za 2018. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu sa prilozima

c) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018.godinu sa prilozima

d) Izvještaj o procjemni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora kao cjeline za 2018. godinu;

 

Odluke su donešene sa 98,7593% glasova prisutnih dioničara ZA i 1,2407% glasova prisutnih dioničara PROTIV.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Rast pokazatelja poslovanja i pozitivno mišljenje revizora.

 

4.tačka dnevnog reda - .Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Banke za 2018. godinu (godišnji obračun);           

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                      

Obrazloženje glasanja: Rast pokazatelja poslovanja i pozitivno mišljenje revizora.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2018. godinu;

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Planiran rast svih pokazatelja poslovanja.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za 2019.-2022;

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Povećanje dobiti i kapitala.

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2019.-2022;      

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Planirano povećanje dobiti i kapitala.

 

8.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanjua uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA BANKA sa procedurom za procjenu;       

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                      

Obrazloženje glasanja: U skladu sa Zakonom

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po tačkama od 1 do 8 sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 26.04.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u sali T-PANORAMA d.o.o. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019: 37.107.894,21 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET