08.04.2019
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

                    

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.03.2019. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 447.020 ili 67,864% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
 

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.   Za Zapisničara je izabrana Sabina Jusbašić. Za Predsjednika skupštine je izabrana Merima Hasanović, za ovjerivače zapisnika su izabrani Sakib Hodžić i Eldina Dizdarević.                                                                                 

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine Banke održane 20.06.2018. godine; 

Zapisnik je usvojen sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                             

Obrazloženje glasanja: Nije bilo primjedbe na zapisnik

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju:

a)Izvještaja o poslovanju ASA BANKA d.d. Sarajevo za 2018. godinu sa izvještajem internog i vanjskog revizora

b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu sa prilozima

c) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2018.godinu sa prilozima

d) Izvještaj o procjemni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora kao cjeline za 2018. godinu;

 

Odluke su donešene sa 98,7593% glasova prisutnih dioničara ZA i 1,2407% glasova prisutnih dioničara PROTIV.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Rast pokazatelja poslovanja i pozitivno mišljenje revizora.

 

4.tačka dnevnog reda - .Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Banke za 2018. godinu (godišnji obračun);           

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                      

Obrazloženje glasanja: Rast pokazatelja poslovanja i pozitivno mišljenje revizora.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2018. godinu;

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Planiran rast svih pokazatelja poslovanja.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za 2019.-2022;

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Povećanje dobiti i kapitala.

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2019.-2022;      

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Planirano povećanje dobiti i kapitala.

 

8.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanjua uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora ASA BANKA sa procedurom za procjenu;       

Odluka je donešena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.                                                                      

Obrazloženje glasanja: U skladu sa Zakonom

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po tačkama od 1 do 8 sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj sa 13. redovne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 20.06.2019.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Izvještaj sa redovne XXV skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 12.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2019: 38.296.534,74 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa dvadeset četvrte skupštine dioničara "Borac" Export-Import d.d. Travnik

Dana 30.05.2019. godine, prisustvovao sam 24. Skupštini dioničara "Borac" Export-Import d.d.Travnik. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo

Dana 10.05.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET