27.06.2019
Izvještaj sa 19. Skupštine dioničara "Snaga“ d.d. Vareš

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"Snaga" d.d. Vareš. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: "Snaga" d.d. Vareš

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.06.2019.godine u 13,00 sati

Mjesto održavanja: Put mira 13, Vareš

Prisutnost Skupštini (kvorum): 167.675 dionica ili 67,334% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;       

a) Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika supštine je izabrana Sabina Alić, a za ovjerivače zapisnika Damir Dinarević i Edin Jahjefendić.                                                             

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Vanjskog revizora za 2019. godinu;

Izvještaj je usvojen sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA;                                                                            

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivno mišljenje vanjskog revizora.

 

3.tačka dnevnog reda - Izbor vanjskog revizora za 2019. godinu;         

Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za vanjskog revizora je izabran ORECONS & AUDIT d.o.o. Zenica, podružnica Zavidovići.                            

Obrazloženje glasanja: ZA - najpovoljnija ponuda.

 

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po tačkama sam glasao ZA.

           
           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2019: 37.905.879,13 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET