27.06.2019
Izvještaj sa 55. redovne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 27.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           
           

Naziv emitenta: "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.06.20109.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Franca Lehara broj 7, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 58.819.731 ili 92,6917% dionica sa pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;          

Jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara aklamacijom za Predsjednika Skupštine je izabrana Irma Memić, a za ovjerivače zapisnika Amil Hanjalić i Mirsad Kukavica.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za period I – XII 2018. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2018. godini, Izvještaj o radu Odbora za reviziju u 2018. godini i Izvještaj neovisnog revizora,     

Sa 58.812.229 ili 99,9872% glasova prisutnih dioničara ZA, 7.502 ili 0,0128% glasova PROTIV usvojen je izvještaj o poslovanju za 2018. godinu.                                                                                                   

Obrazloženje glasanja: Pozitivan rezultat poslovanja i mišljenje vanjskog revizora.

 

3.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;

Sa 58.791.555 ili 99,9521% glasova prisutnih dioničara ZA, 28.176 ili 0,0479% glasova PROTIV usvojena je odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu. Prijedlog Uprave je da od ukupne dobiti od 63.583.668 za isplatu dividende bude raspodjeljeno 35.000.000 KM, 1.000.000 KM na donacije, 20.201.494 KM reinvestiranje u stalna sredstva uz 7.382.174 KM poreza na dobit.                                                                                

Obrazloženje glasanja: Dio dobiti je raspodjeljen za isplatu dividende.

 

4.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2018. godinu;  

Sa 58.806.443 ili 99,9774% glasova prisutnih dioničara ZA, 5.786 ili 0,0098% glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažečih glasova donesena Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine. Ukupno raspoređeno za isplatu dividendi je 35.000.000 KM ili 0,551551 KM po dionici.                                                                     

Obrazloženje glasanja: Isplata dividende.   

               

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine;           Sa 58.812.229 ili 99,9872% glasova prisutnih dioničara ZA, bez glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažečih glasova donesena je Odluka o usvajanju revidovanog plana poslovanja za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine. Promjena plana se odnosi na promjene u operativnom planu investicija.

Obrazloženje glasanja: Povećanje investicija od čega se očekuje dobit u budućnosti.

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o osnivanju društva ograničene odgovornosti;        

Sa 58.812.129 ili 99,9871% glasova prisutnih dioničara ZA, 100 ili 0,0002%% glasova prisutnih dioničara PROTIV i 7.502 ili 0,0128% nevažečih glasova donesena je odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornosti.                                            

Obrazloženje glasanja: Nova investicija i nove tehnologije od koje se očekuje buduća dobit.

 

7.tačka dnevnog reda - Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.           

Sa 58.812.229 ili 99.98.72% glasova prisutnih dioničara ZA, bez glasova PROTIV i 7.502 ili 0,0125% nevažečih glasova usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja.                                                      

Obrazloženje glasanja: Usklađivanje sa OECD principima korporativnog upravljanja.

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.            

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić                       


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08.05.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2020: 37.266.387,96 KM 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020: 36.093.390,01 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020: 36.487.677,55 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET