28.06.2019
Izvještaj sa XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.06.2019. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 425.945 ili 64,6649% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika;
 

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.  

a) Za Predsjednika skupštine je izabrana Merima Hasanović,                                                                              

b) Za Zapisničara je izabrana Sabina Jusbašić. Za ovjerivače zapisnika su izabrani Adis Dubravac i Eldina Dizdarević.              

                                                                  

2.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja eksterne revizije infomracionog sistema za 2018. godinu;           

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.   

                                                                         

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke;    

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.

                                                                            

4.tačka dnevnog reda - .Donošenje Odluke o rasporedu formiranih rezervi;       

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.    

                                                                        

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;    

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA. 

                                                                            

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;  

U Nadzorni odbor su izabrani:

Eldin Hadžiselimović sa 785.566 glasova,

Sead Aganspahić sa 785.566 glasova,

Samir Redžepagić sa 388.858 glasova,

Ibrahim Fazlić sa 81.623 i

Arif Brkić SA 88.113 glasova.

 

7.tačka dnevnog reda – Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade Predsjednika/članova Nadzornog odbora;      

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.   

                                                                         

8.tačka dnevnog reda -Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije Predsjednika/članova Nadzornog odbora;        

Odluka je donesena sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA.     

                                                                       

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po tačkama od 1 do 8 sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08.05.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2020: 37.266.387,96 KM 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020: 36.093.390,01 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020: 36.487.677,55 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET