01.07.2019
Izvještaj sa 3.(redovne) Skupštine dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar

Dana 28.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.            

           

Naziv emitenta: JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 28.06.2019. godine u 11:00 sati

Mjesto održavanja: Dom Herceg Stjepana Kosače, Mostar

Prisutnost Skupštini (kvorum): 20.956.528 dionica s pravom glasa ili 98,63% od ukupnog broja dionica

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;  

Skupštinu je otvorio punomoćnik najvećeg dionićara i saopštio da skupština ima kvorum 98,63% od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

 

2.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela:

- Predsjednika Skupštine,

- Dva ovjerivača zapisnika;      

Jednoglasno aklamacijom za predsjednika skupštine izabran Renato Škrobo,a za ovjerivače zapisnika: Lazo Rajić i Jakov Alpeza.

 

3.tačka dnevnog reda -  Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu, koje uključuje Izvještaj neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2018. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu

 

Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu, koje uključuje Izvještaj neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Sarajevo i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2018. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja iz 2018. godine Odluka o raspodjeli dobiti poslije oporezivanja iz 2018. godine usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 
Ostalo 
           
Punomoćnik:   

mr Ibrahim Mehinović   

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama (2-4) glasao sam za usvajanje 


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08.05.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2020: 37.266.387,96 KM 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020: 36.093.390,01 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020: 36.487.677,55 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET