01.07.2019
Izvještaj sa Skupštine dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.               

 

Naziv emitenta: Unis komerc d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.06.2019. godine u 1400h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 428.504 dionice sa pravom glasa ili 44,35%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:

predsjednika skupštine                                              

dva ovjerivača zapisnika          

Za usvajanje odluka o izboru radnih tijela skupštine glasalo je 100% zastupljenih dionica.

Za predsjednika je izabran Vedran Eterović, a za ovjerivače zapisnika Senada Đogić i Nataša Dubajić.

 

2.Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2018. godinu:

Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2018. g. sa izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještaja o radu Nadzornog odbora    

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2018. godini         

Odluka o raspoređivanju dobiti u iznosu od 36.186,61 KM po finansijskom izvještaju za poslovnu 2018. godinu, donesena je jednoglasno. Dobit je raspoređena u fond rezervi i u dobit ranijih godina.

 

4.Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2019. godinu          

Za eksternog revizora društva jednoglasno je izabrana revizorska kuća Revicus d.o.o. Zenica.

 

5.Donošenje Odluke o glasanju o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora      

Odluka o glasanju o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora donesena je većinom glasova.

 

6.Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Unis komerc d.d. Sarajevo    

Odluka o dopuni djelatnosti Unis komerc d.d. Sarajevo donesena je jednoglasno.

 

7.Donošenje Odluke o dopuni Statuta Unis komerc d.d. Sarajevo        

Odluka o dopuni Statuta Unis komerc d.d. Sarajevo donesena je jednoglasno.

 
Ostalo 

Na osnovu dostavljenih uputa za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 14:30h.

                       

U Sarajevu, dana 01.07.2019.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       
                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - ispoštovane procedure izbora                      

Tačka 2. - pozitivno poslovanje            

Tačka 3. - odluka u skladu sa članom 181. Zakona o privrednim društvima                   

Tačka 4. - najpovoljnija ponuda,                      

Tačka 5. - pozitivno poslovanje            

Tačka 6. - potencijalno proširenje poslovnih aktivnosti             

Tačka 7. - potencijalno proširenje poslovnih aktivnosti             

    


Izvještaj sa dvadeset sedme redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

 Dana 11.07.2019. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juni 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juni 2019: 38.064.797,14 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa 3.(redovne) Skupštine dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar

Dana 28.06.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj sa XLI Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET