01.07.2019
Izvještaj sa Skupštine dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo

Dana 26.06.2019.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Unis komerc d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.               

 

Naziv emitenta: Unis komerc d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.06.2019. godine u 1400h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 428.504 dionice sa pravom glasa ili 44,35%

 
Dnevni red Skupštine
 

1.Izbor radnih tijela skupštine:

predsjednika skupštine                                              

dva ovjerivača zapisnika          

Za usvajanje odluka o izboru radnih tijela skupštine glasalo je 100% zastupljenih dionica.

Za predsjednika je izabran Vedran Eterović, a za ovjerivače zapisnika Senada Đogić i Nataša Dubajić.

 

2.Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2018. godinu:

Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2018. g. sa izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještaja o radu Nadzornog odbora    

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu, koji uključuju izvještaj NO, OR i vanjskog revizora, donesena je jednoglasno.

 

3.Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2018. godini         

Odluka o raspoređivanju dobiti u iznosu od 36.186,61 KM po finansijskom izvještaju za poslovnu 2018. godinu, donesena je jednoglasno. Dobit je raspoređena u fond rezervi i u dobit ranijih godina.

 

4.Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za 2019. godinu          

Za eksternog revizora društva jednoglasno je izabrana revizorska kuća Revicus d.o.o. Zenica.

 

5.Donošenje Odluke o glasanju o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora      

Odluka o glasanju o povjerenju Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora donesena je većinom glasova.

 

6.Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Unis komerc d.d. Sarajevo    

Odluka o dopuni djelatnosti Unis komerc d.d. Sarajevo donesena je jednoglasno.

 

7.Donošenje Odluke o dopuni Statuta Unis komerc d.d. Sarajevo        

Odluka o dopuni Statuta Unis komerc d.d. Sarajevo donesena je jednoglasno.

 
Ostalo 

Na osnovu dostavljenih uputa za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasala ZA. Skupština je završila sa radom u 14:30h.

                       

U Sarajevu, dana 01.07.2019.g.            

Punomoćnik: Nataša Dubajić               

                       
                       

Objašnjenje glasanja:               

Tačka 1. - ispoštovane procedure izbora                      

Tačka 2. - pozitivno poslovanje            

Tačka 3. - odluka u skladu sa članom 181. Zakona o privrednim društvima                   

Tačka 4. - najpovoljnija ponuda,                      

Tačka 5. - pozitivno poslovanje            

Tačka 6. - potencijalno proširenje poslovnih aktivnosti             

Tačka 7. - potencijalno proširenje poslovnih aktivnosti             

    


NVI PROF-PLUS za oktobar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2019: 41.211.663,02 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET