12.07.2019
Izvještaj sa dvadeset sedme redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 11.07.2019. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .     

           

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 11.07.2019. godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): 17.647,770 akcija s pravom glasa ili 75,98% od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;         

Jednoglasno za predsjednika skupštine izabran Radivoje Vuković,a za ovjerivače zapisnika : Milorad Maletić i Dragoslav Simić.

 

2.tačka dnevnog reda - Izvještaj Komisije za glasanje; 

Izvještaj Komisije za glasanje jednoglasno usvojen.

 

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić;           

Zapisnik sa XXVI Skupštine akcionara HI "Destilacija" a.d. Teslić usvojen s 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2018. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2019. godinu,           

Odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2018. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI ""Destilacija"" a.d. Teslić za 2018. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2019. godinu usvojena sa 100% prisutnih glasova (pismeno glasanje).

 

5.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju;           

Odluka o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena s 100% prisutnih glasova.

 

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;      

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora usvojena s 100% prisutnih glasova.

 

7.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;      

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju usvojena s 100% prisutnih glasova.

 

8.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;         

Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Slavka Škrebića zbog smrti usvojena s 100% prisutnih glasova.

 

9.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru člana Odbora za reviziju;

Odluka o izboru Dražena Perića za člana Odbora za reviziju usvojena s 100% prisutnih glasova.

 

10.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu sa predlogom Odbora za reviziju;

Odluka o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu sa predlogom Odbora za reviziju usvojena s 100% prisutnih glasova(pismeno glasanje).

 

11.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o prodaji oprema za proizvodnju AFK.   

Odluka o usvajanju Izvještaja o prodaji oprema za proizvodnju AFK usvojena s 100% prisutnih glasova..

 

Obrazloženje glasanja : po svim tačkama glasao sam za usvajanje,      

Punomoćnik:   

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc   


NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2019: 37.905.879,13 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET