22.07.2019
Izvještaj sa 25. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla

Dana 18.07.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Solana" d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

           

Naziv emitenta: Solana d.d. Tuzla

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 18.07.2019. godine u 14,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama društva u Tuzli, ul. Soli 3.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 336.625 ili 66,49% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru predsjednika 25. redovne Skupštine i sva dioničara ovjerivača zapisnika 25. redovne Skupštine Solana d.d. Tuzla.    

Sa 335.788 ili 99,75% glasova prisutnih dioničara ZA i 837 ili 0,25 nevažečih glasova, za predsjednika Skupštine je izabran Semir Sejdinović, a za ovjerivače zapisnika Mersija Habul i Nevres Serhatlić.                                                                                          

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2018. godinu, koji uključuje:                                  

- Finansijski izvještaj za 2018. godinu,

- Izvještajem vanjskog revizora za 2018. godinu,

- Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,

- Izvještajem o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu,

Sa 336.625 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donesena je Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2018. godinu.                                                

Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.

 

3.tačka dnevnog reda - Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjeg izvještaju o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2018. godinu.            

Sa 336.625 ili 100% glasova prisutnih dioničara Odluke je usvojena. 2.255.571,45 KM se raspoređuje u fond obaveznih rezervi, dok se 201.573,55 KM raspoređuje u akumuliranu dobit.                                                                   

Obrazloženje glasanja: Obavezne rezerve.

 

4.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru vanjskog revizora za 2019. i 2020 godinu       

Sa 336.625 ili 100% glasova prisutnih dioničara donešena je Odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. i 2020 godinu.  

Za vanjskog revizora je izabran "Deloitte" d.o.o. Sarajevo              

Obrazloženje glasanja:Najpovoljnija ponuda.
 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.  

           
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić           


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08.05.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za april 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2020: 37.266.387,96 KM 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za mart 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2020: 36.093.390,01 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2020: 36.487.677,55 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET