28.08.2019
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.      

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.08.2019.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 30.044.683 dionica ili 95,3601% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda -  Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

a) Predsjednika,

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;         

a) Sa 30.044.683 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                 

b)  Sa 30.044.683 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA za ovjerivače zapisnika izabrani su Kemal Kapić i Ekrem Softić;                                                                       

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani;

 Sa 100% glasova prisutnih dioničara ZA članovi Nadzornog odbora:                                                             

-Izet Žigić,                                                                           

-Milenko Obad,                                                                             

-Jakub Dinarević,                                                                   

-Izudin Džafić,                                                                         

-Sead Rešidbegović,                                                                 

-Ramiz Kikanović i                                                                                   

-Hasen Mašović                                                                        

su razrješeni dužnosti.                                                      

Obrazloženje glasanja: ZA - Istek perioda na koji su imenovani.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;  

Glasanje:                                                                          

-Izet Žigić 28.473.100 glasova ZA,                               

-Milenko Obad 28.472.225 glasova ZA,                           

-Jakub Dinarević 28.472.225 glasova ZA,                       

-Sead Rešidbegović 28.472.225 glasova ZA,                  

-Izudin Džafić 28.473.100 glasova ZA,                                    

-Ramiz Kikanović 28.472.225 glasova ZA i                                        

-Hasen Mašović 39.477.680 glasova ZA. 

U Nadziorni odbor su izabrani Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Izudin Džafić, Sead Rešidbegović, Ramiz Kikanović i Hasen Mašović.        

Obrazloženje glasanja: ZA - predloženi kandidat manjinskih dioničara.

   

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o odobravanju Statuta o izmjeni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU Kreka d.o.o. Tuzla. 

Sa 30.044.683 dionica ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donesena je Odluka o odobravanju izmjena Statuta.                                                              

Obrazloženje glasanja: ZA - usaglašavanje sa postoječim pozitivnim propisima.

 

Ostalo  U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA. Pod tački 3. Sam glasao za kandidata manjinskih dioničara Hasena Mašovića.

 
Punomoćnik:   

Edin Jahjefendić 


NVI PROF-PLUS za septembar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 40.404.434,93 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dionicara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać

Dana 20.09.2019. godine prisustvovao sam Skupštini dioničara "Bihaćka pivovara" d.d. Bihać. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2019: 38.850.130,88 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa 58. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 27.08.2019.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2019: 37.905.879,13 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET