25.06.2020
Izvještaj sa 4. redovne skupštine dioničara JP HT d.d. Mostar

Dana 23.06.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP HT d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof-Plus" d.d. Sarajevo.          

           

Naziv emitenta: JP HT d.d. Mostar

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 23.06.2020. godine u 11,00

Mjesto održavanja: ul. Kneza Branimira b.b. Mostar,

Prisutnost Skupštini (kvorum): 28.977891 ili 91,71% od ukupnog broja dionica

 

Dnevni red Skupštine

           

1.tačka dnevnog reda - Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;    

Skupštinu je otvorio punomočnik najvećeg dioničara Renato Škobo

 

2.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela:

- Predsjednika Skupštine,

- Dva ovjerivača zapisnika;        

Sa 100% prisutnih glasova za predsjednika skupštine izabran Renato Škobo,a za ovjerivače zapisnika : Damir Dinarević i Jakov Alpeza.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanja godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2019 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2019. godine, Izvješće neovisnog revizora Fircon d.o.o. Mostar i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2019. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu 

Odluka o usvajanja godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2019 godinu, koje uključuje Izvješće Uprave Društva o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za I – XII mjeseci 2019. godine, Izvješće neovisnog revizora Fircon d.o.o. Mostar i financijske izvještaje za godinu koja je završila na 31.12.2019. godine, Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu i Izvješće o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu usvojena je sa 99,99% prisutnih glasova

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2019. godine           

Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti poslije oporezivanja iz 2019. godine ussvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o usvajanju Plana Poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine. Odluka o usvajanju Plana Poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine ussvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

Po svim tačkama dnevnog reda glasao sam za usvajanje           

           
           

Punomoćnik:

mr Ibrahim Mehinović         


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.06.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
Izvještaj sa redovne XXVI skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 02.07.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa 20. Skupštine dioničara "Snaga“ d.d. Vareš

 Dana 01.07.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"Snaga" d.d. Vareš. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvjestaj sa 43. Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Izvjestaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo održane 30.06.2020. godine 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET