25.06.2020
Izvještaj sa XXXIV redovne Skupštine dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Dana 24.06.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.        

           

Naziv emitenta: Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 24.06.2020.godine u 11:00

Mjesto održavanja: Prostorije društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 3.102.676 dionica s pravom glasa ili 66,94%

 

Dnevni red Skupštine

 

1.tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela skupštine:

a) izbor predsjednika

b) izbor dva ovjerivača zapisnika           

Jednoglasno aklamacijom za predsjednika skupštine izabrana Nusreta Čerkez,a za ovjerivače zapisnika Damir Dinarević i Muhamed Zornić

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje set finansijskih izvještaja, izvještaj externog Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2019.g.    

Godišnji izvještaj o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje set finansijskih izvještaja, izvještaj externog Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2019.g. usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2019. godinu.    Odluka o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2019. godinu. usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2020. godinu.   

Odluka o izboru eksternog revizora AUDITING d.o.o. Sarajevo za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2020. godinu  usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

Po svim tačkama (1.-4.) glasao sam za usvajanje.          

 
Punomoćnik:    

mr Ibrahim Mehinović 


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.06.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
Izvještaj sa redovne XXVI skupštine dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar

Dana 02.07.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Hercegovina-auto" export-import d.d. Mostar. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa 20. Skupštine dioničara "Snaga“ d.d. Vareš

 Dana 01.07.2020. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"Snaga" d.d. Vareš. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvjestaj sa 43. Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Izvjestaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo održane 30.06.2020. godine 

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET