22.04.2011
NVI PROF-PLUS za mart 2011.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2011: 58.908.046,66 KM                                              

Broj dionica: 5.072.824                                      
Prosječna cijena po dionici: 11,61 KM             
 
Datum
Netovrijednost
Broj dionica
Cijena po dionici
1.3.2011
58.843.221,78  
5072824
11,60
2.3.2011
58.682.333,82  
5072824
11,57
3.3.2011
58.843.344,73  
5072824
11,60
4.3.2011
58.952.272,10  
5072824
11,62
5.3.2011
58.952.431,32  
5072824
11,62
6.3.2011
58.952.651,89  
5072824
11,62
7.3.2011
58.925.865,53  
5072824
11,62
8.3.2011
58.930.463,28  
5072824
11,62
9.3.2011
58.892.410,08  
5072824
11,61
10.3.2011
59.368.940,00  
5072824
11,70
11.3.2011
59.196.979,87  
5072824
11,67
12.3.2011
59.197.216,37  
5072824
11,67
13.3.2011
59.197.435,07  
5072824
11,67
14.3.2011
59.137.960,11  
5072824
11,66
15.3.2011
58.412.207,46  
5072824
11,51
16.3.2011
58.587.095,69  
5072824
11,55
17.3.2011
58.654.421,38  
5072824
11,56
18.3.2011
58.673.220,33  
5072824
11,57
19.3.2011
58.673.389,65  
5072824
11,57
20.3.2011
58.673.608,45  
5072824
11,57
21.3.2011
58.645.242,84  
5072824
11,56
22.3.2011
58.820.132,23  
5072824
11,60
23.3.2011
58.797.834,28  
5072824
11,59
24.3.2011
58.851.866,47  
5072824
11,60
25.3.2011
58.976.745,79  
5072824
11,63
26.3.2011
58.976.937,80  
5072824
11,63
27.3.2011
58.977.127,84  
5072824
11,63
28.3.2011
58.551.666,10  
5072824
11,54
29.3.2011
58.714.038,89  
5072824
11,57
30.3.2011
59.070.791,13  
5072824
11,64
31.3.2011
60.019.594,44  
5072824
11,83
Prosjek
58.908.046,67  
5072824
11,61

NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 26.04.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u sali T-PANORAMA d.o.o. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019: 37.107.894,21 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET