18.05.2011
NVI PROF-PLUS za april 2011.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2011: 58.371.207,99 KM                  

Broj dionica: 5.072.824                       
Prosječna cijena po dionici: 11,51 KM             
 
               
Datum
Neto vrijednost
Broj dionica
Cijena po dionici
1.4.2011
59.781.301
5072824
11,78
2.4.2011
59.781.544
5072824
11,78
3.4.2011
59.781.751
5072824
11,78
4.4.2011
59.658.760
5072824
11,76
5.4.2011
59.356.064
5072824
11,70
6.4.2011
59.426.394
5072824
11,71
7.4.2011
58.281.467
5072824
11,49
8.4.2011
58.294.919
5072824
11,49
9.4.2011
58.295.083
5072824
11,49
10.4.2011
58.295.290
5072824
11,49
11.4.2011
58.080.681
5072824
11,45
12.4.2011
58.026.993
5072824
11,44
13.4.2011
57.972.119
5072824
11,43
14.4.2011
57.813.170
5072824
11,40
15.4.2011
57.953.899
5072824
11,42
16.4.2011
57.954.097
5072824
11,42
17.4.2011
57.954.304
5072824
11,42
18.4.2011
57.992.655
5072824
11,43
19.4.2011
57.637.538
5072824
11,36
20.4.2011
57.569.228
5072824
11,35
21.4.2011
57.287.147
5072824
11,29
22.4.2011
58.041.670
5072824
11,44
23.4.2011
58.041.877
5072824
11,44
24.4.2011
58.042.085
5072824
11,44
25.4.2011
58.042.282
5072824
11,44
26.4.2011
58.375.625
5072824
11,51
27.4.2011
57.608.616
5072824
11,36
28.4.2011
58.112.852
5072824
11,46
29.4.2011
58.841.917
5072824
11,60
30.4.2011
58.834.913
5072824
11,60
Prosjek
58.371.208
5072824
11,51

NVI PROF-PLUS za mart 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2019: 37.247.769,15 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XL Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 28.03.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju redovne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo održati u Sarajevu, dana 26.04.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u sali T-PANORAMA d.o.o. Sarajevo ul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2019

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2019: 37.107.894,21 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET