Obavještenje o sazivanju skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Obavještavaju se dioničari Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. Sarajevo da će se III Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS''d.d. SarajevoodržatiuSarajevu, dana06.06.2012. godinesa početkom u1700 časova usali''ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevoul. Vilsonovo šetalište br. 10. 

NVI PROF-PLUS za april 2012.

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec april 2012: 50.825.092,37 KM  

Izvještaj sa XXV skupštine dioničara Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Dana 27.04.2012.godine, prisustvovala sam Skupltini dionidara Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Na Skup5tini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS' d.d. Sarajevo.

Izvještaj sa Skupštine dioničara Interšped d.d. Tuzla

Dana26.04.2012.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Interšped d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo i ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar.  

Izvještaj sa 20. redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 27.04.2012.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

Izvještaj sa 25. redovne skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 20.04.2012.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

Izvještaj sa XV Skupštine dioničara "Medikomerc" d.d. Sarajevo

Dana 19.04.2012.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara "Medikomerc" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

Izvještaj sa 16. Skupštine dioničara "Solana" d.d. Tuzla

Dana 19.04.2012.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Solana" d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

Izvještaj sa XXV Skupštine dioničara "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo

Dana 17.04.2012.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo  

Izvještaj sa XV Skupštine dioničara "STEP" d.d. Sarajevo

Dana 11.04.2012.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "STEP" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. S 


Prva stranica Prethodna stranica

 

 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET