27.08.2015
Pad na svjetskim berzama u avgustu 2015. godine

Prošle sedmice cijene dionica na svjetskim berzama su zabilježile najveći pad u posljednje četiri godine. Dow Jones indeks potonuo je 5,8 odsto, na 16.459 bodova (pad od 1.018 bodova) i manji je za 10,3% u odnosu na maksium dosegnut u maju mjesecu ove godine, što znači da je tržište ušlo u korekciju.  Za isti procenat je pao i S&P 500, zaronivši na 1.970 bodova. Nasdaq indeks je manji za 6,8 odsto i završio je na 4.706 bodova. Identična situacija se dešava i na ostalim svjetskim tržištima, u Kini, Evropi. U Kini sedmični pad Shanghai Composite indeksa je iznosio 11%, dok je samo petak zabilježen pad od 4,2%. Frankfurtski DAX se približava padu od 20% , što bi značilo ulazak u medveđe tržište. Sve dionice na londonskoj berzi su u padu. Snažan pad na berzama je nastavljen i tokom ponedeljka (24.08.2015. godine), dok je u utorak taj pad zaustavljen i bilježi se blagi porast. Istovremeno zabilježen snažan pad cijena nafte i materijala. Cijena nafte je pala ispod 40$ po barelu.

 

Osnovni razlozi za ovako snažan pad cijena dionica na tržištima kapitala širom svjeta krije se u sljedečim razlozima i/ili njihovom kombinovanom djelovanju:

 

- Usporavanje Kineske ekonomije, i devalvacija valute,  

- Očekivanje povećanja kamatnih stopa od strane FED-a u septembru mjesecu,

- Nesugurnost u Grčkoj koja može negativno uticati na ekonomiju Evrope,

- Snažan pad cijena roba na svjetskim berzama (nafta, bakar i sl.),

- Smanjenje zarada po dionici i prevelika valuacija kompanija na berzama,

 
Usporavanje Kineske ekonomije
 

Osnovni razlog prošlosedmičnog pada na svjetskim berzama je usporavanje kineske ekonomije. Kineski PMI (Purchasing Managers Index)  za mjesec avgust  je iznosio 47,1, što znači pad u odnosu na prošlomjesečni 47,8 i predstavlja najniži iznos u posljednjih 77 mjeseci. China General Manufacturing Output Index koji se odnosi samo na proizvodnju je u avgustu iznosio 46,6 u odnosu na juli kada je iznosio 47,1 i prestavlja najniži nivo u posljednji 45 mjeseca, što pokazuje negativno kretanje u posljednjih nekoliko mjeseci. Prisutan je ubrzan pad proizvodnje, novi narudžbi, novih iznoznih narudžbi,  zaposlenenosti, uvoznih i izvoznih cijena. Međutim, po riječima analitičara sistemski rizik je pod kontrolom i struktura ekonomije se poboljšava, iako je prisutan snažan pritisak na održavanje stabilnog ekonomskog rasta, kao i pritisak na vladu koja bi trebala provesti reforme fiskalnog i monetarnog sistema koje bi obezbjedile makroekonosmku stabilnost.

 

Screen Shot 2015 08 21 at 10.21.08 AM

 

Ako posmatramo kineski GDP, u posljednjim godinama primjetno je konstantno smanjenje rasta GDP-a, a posebno važna stvar je struktura tog rasta, gdje je prisutno značajno smanjenje proizvodnje i građevine i ogroman rast finansijske industrije (uglavnom kao rezultat ogromnog rasta na berzama u prethodnoj godini zbog uključenja sve više fizičkih lica kao investitora na berzu).

Kao rezultat usporavanja rasta ekonomije i pada na berzama tokom godine kineska vlada je odlučila  uvesti niz poticajnih mjera za smanjenje pada na berzama, koje uključuju smanjivanje ključnih kamatnih stope, i stopa obaveznih rezervi da bi se povećala likvidnost i potaklo kreditirenje preduzeće i stanovništva. Vlada je najavila i liberalizacija ulaganja državnog penzionog fonda  na berzi. Međutim, i pored toga kinesko tržište je nastavilo padati što je natjeralo kinesku vladu da uradi devalvaciju domaće valute, da bi postakla rast izvoza i proizvodnje.

 

Očekivanje povečanja kamatnih stopa od strane FED-a u septembru

 

FED su kao posljedica krize 2009. godine krenuli u veliko smanjenje kamatnih stopa i otkupa državnih obveznica, da bi povećali likvidnost na berzama, što je dovelo do povećanog kreditiranja preduzeća i stanovništva, a samim tim postaklo rast vrijednosti imovine i cijena dionica na berzama. Takva politika jeftinog novca  je nastavljena sve do danas što je dovelo do jako velikog rasta cijena na američkim berzama. Međutim, prisutan je značajan rizik od inflacije potrošačkih cijena kao posljedica velikog novca u opticaju, tako da Federalne rezerve planiraju povećanje ključnih kamatnih stopa tokom 2015. godine. Povećanje maloprodaje, industrijske proizvodnje, zaposlenosti i generalno rast američke ekonomije, dovelo je velikih izgleda za povećanje kamatnih stopa FED-a u septembru ove godine. Više od 50% analitičara ekonomista je očekivalo povećanje kamata u septembru ove godine. Međutim, nakon pada na svjetskim berzama u protekloj sedmici, umanjena  je izvjesnost povećanja kamatnih stopa u septembru. Tako se promjenilo i očekivanje analitičara, gdje samo oko 30% posto vjeruje u povećanje kamatnih stopa u septembru.

 
Nesigurnost u Grčkoj
 

Nesigurnosti oko EUR-a, kao posljedica prazaduženosti evropskih zemalja, a posebno Grčke, je prisutna od 2012. godine. Nakon dolaska na vlast lijevičarske stranke Syriza poćetkom 2015. godine, i njihove odlučnosti da ne prihvate uslove kreditora (reforme u ekonomiji, smanjenje potrošnje, privatizacija državnih preduzeća kao uslova za dodatna sredstva) dovelo je do krize EUR-a tokom 2015. godine. To je kulminiralo u julu mjesecu neplaćanjem dospjele rate kredita MMF-u i raspisivanjem referenduma u Grčkoj o prijedlozima kreditora i njegovim negativnim odgovoru prema istim. Međutim, s obzirom na nemogučnost daljeg servisiranja duga i odbijanja kreditora da pružaju dalju pomoć Grčkoj, premijer Grčke Tsipras je podlegao pritiscima i prihvatio je većinu zahtjeva EU i MMF-a i za uzvrat Grčkoj je odobreno novi krediti koji su joj potrebni za izmirenje tekućih obaveza. Kao rezultat takve promjene u razmišljanju premijera, u njegovoj stranci pojavila se ekstremno lijeva opozicija, koja se protivi ispunjavanju zahtjeva EU i MMF-a, što ga je natjeralo da da ostavku i raspiše nove opšte izbore u septembru 2015. godine. Oponenti iz stranke Syriza su osnovali novu partiju sa kojom če nastupiti  na narednim izborima i vjerovatno uzeti veliki dio glasova grka. Ukoliko bi na izborima pobjedila nova ljevičarska partija, koja se protivi daljim reformama ekonomije, smanjenju potrošnje  to bi moglo dovesti do ozbiljnih problema u Grčkoj i Evropskoj uniji, što bi na kraju moglo rezultirati i izbacivanjem Grčke iz eurozone i uvođenje vlastite valute.

 
Snažan pad cijena roba na svjetskim berzama
 

Treći značajan faktor koji je uticao na pad na svjetskim berzama je pad cijena nafte i ostalih roba na svjetskim tržištima. Cijena nafte je 24.08.2015. godine na njujorškom tržištu pala ispod 40$ po barelu, dok je na Londonskom tržižištu iznosila oko 42$ po barelu. Sami pad cijena nafte i ostalih roba ne bi imao negativan uticaj na svjetsku ekonomiju, osim energetskih kompanija i kompanije koje se bave proizvodnjom tih roba, s obzirom da  niža cijena  nafte i ostalih roba dovodi  do nižih troškova poslovanja ostalih kompanija koje korite tu robu kao sirovinu. Međutim, zabrinjavajuće je to što je pad uzrokovan smanjenjem potražnje za tim robama, prije svega zbog manje potražnje Kine i ostalih azijskih zemalja, kao najvećih potrošača iste, dok s druge strane OPEC ne umanjuje dnevnu proizvodnju nafte bez obzira na pad potražnje i cijena.

 
Usporen rast zarada i prevelika valuacija kompanija na berzama
 

Najvažniji faktor koji se gleda prilikom investiranja u dionice je zarada po dionici, tačnije rast zarada po dionici po godinama. Ako pogledamo kretanje 12 mjesečne zarade po dionici kompanija koje čine S&P 500 indeks vidimo da nakon  krize 2009. godine, zarada po dionici je bilježila konstantan i snažan rast sve do 2015. godine, kada je taj rast zaustavljen, što se može vidjeti na grafikonu. U posljednjih nekoliko godina zarada po dionici je rasla za samo 5%  godišnje, dok je ukupna korporativni profit u SAD-u u posljednje 3 godine ostao praktički na istom nivou.

 

cotd earnings paulsen

 

U prvoj polovini 2015. godine zarade po dionici kompanija u S&P 500 indeksu su rasle za 2% na godišnjem nivou. Valuacija kompanija na berzama je zasnovana na očekivanom porastu prodaje u zemljama u razvoju (prije svega Kina), a samim tim i povećanim ukupnim zaradama kompanija. Tako da je i ovaj faktor usko vezan za usporavanje kineske ekonomije, koja predstavlja značajnog potrošača američke robe (mobiteli, elektronska roba, automobili) i ostalih razvijenih zemalja.

 

Ako historijski posmatramo tržište kapitala ono raste i pada ciklično i u velikim rasponima, ali gledajući dugoročno ono ima tendenciju da se vraća prosjeku, tako da nakog snažnog rasta cijena dionica i velikog odskakanja od prosjeka, mora doći period kada će se te dionice vratiti na svoj dugoročni prosjek i prosječan rast. Trenutna vrijednost ciklički prilagođenog P/E pokazatelja (Shillerov P/E) je 24, dok se prosječna historijska vrjednost kreće oko 16, što ukazuje na precjenjenost. 

 

 

Edin Jahjefendić

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET