Ibrahim Mehinović, direktor DUF-a PROF-IN, je rođen 1953. godine u Visokom. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je završio postiplomski studij i odbranio magistarski rad iz oblasti tržišta kapitala. Pored toga pohađao niz domaćih i inostranih specijalističkih seminara i edukacija iz oblasti tržišta kapitala i finansija. Obavljao rukovodne funkcije u Energoinvest Sarajevo i Vladi Federacije BiH.

Od osnivanja  do 31.07.2008.godine vršio funkciju direktora fonda PROF-PLUS d.d. Sarajevo. Od 01.08.2008.godine direktor DUF-a PROF-IN d.o.o. Sarajevo koje upravlja IF-om Prof - Plus d.d. Sarajevo.