Lejla Suljagić – Bubalo , direktor Fonda, rođena je 1983. godine. Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Danas je polaznik postdiplomskog studija na istom Fakultetu. Prva radna iskustva stiče u DD KONJUH Živinice u službi za pravne poslove. U julu 2007. godine prelazi na mjesto šefa pravnog sektora Društva za upravljanje fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo. Od 01. augusta 2008. godine obavlja poslove direktora Investicionog fonda PROF-PLUS d.d. Sarajevo.

Tokom školovanja i rada pohađala je niz specijalističkih seminara i edukacija.