27.06.2019
Izvještaj sa XXXIX skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 27.06.2019. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d Sarajevo . Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof-Plus" d.d. Sarajevo.       

           

Naziv emitenta: Energoinvest d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 27.06.2019. godine u 13,00

Mjesto održavanja: Prostorije poslovne zgrade, Hamdije Čemerlića 2

Prisutnost Skupštini (kvorum): 15.546.615 dionica ili 88,0445% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
           

1.tačka dnevnog reda -Izbor radnih tijela Skupštine:                                                       

1.1.Predsjednika tridestsedme skupštine,                            

1.2. Ovjerivača zapisnika;        

Jednoglasno aklamacijom:                                                   

1.1. Marinko Bošnjak.                                                        

1.2.Sabina Alić i Ibrahim Mehinović

 

2.tačka dnevnog reda - Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Energoinvest d.d.- Sarajevo po godišnjem obračunu za 2018. godinu koji uključuje:                                                                  

- Finansijski izvještaj društva,                                               

- Izvještaj vanjskog revizora,                                               

- Izvještaj Nadzornog odbora,                                                 

- Izvještaj Odbora za reviziju.    

Godišnji izvještaj o poslovanju Energoinvest d.d.- Sarajevo po godišnjem obračunu za 2018. godinu koji uključuje:                                                                       

- Finansijski izvještaj društva,                                               

- Izvještaj vanjskog revizora,                                                

- Izvještaj Nadzornog odbora,                                                

- Izvještaj Odbora za reviziju, usvojen je sa 90,12% glasova i 9,88% protiv.

 

3.tačka dnevnog reda - Usvajanje odluke o rasporedu gubitka izvještajnog perioda Energoinvest d.d.- Sarajevo utvrđenog po godišnjem obračunu za 2018. godinu;  

Odluka o rasporedu gubitka izvještajnog perioda Energoinvest d.d.- Sarajevo utvrđenog po godišnjem obračunu za 2018. godinu usvojena je sa 93,50% glasova za i 6,50% protiv.

 

4.tačka dnevnog reda - Usvajanje odluke o pokruću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu;       

Odluka o pokriću dijela gubitka ranijih godina iz kategorije zadržane dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu, usvojena je sa 93,50% glasova za i 6,50% protiv.

 

Način glasanja : po svim tačkama (1.- 4.) glasao sam za usvajanje.      

           
           
Punomoćnik:   

mr Ibrahim Mehinović    


Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Skupština ZIF-a

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 85/08) i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

[detaljnije]
Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 229. stav 9. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH'', broj 81/15) u vezi sa članom 18. Zakona o investicijskim fondovima (''Sl. novine FBiH'', broj 85/08, 25/17), člana 27. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: 51/16 od 29.08.2016. godine i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 12.11.2020. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ''PROF-PLUS'' d.d. Sarajevo objavljuje: 

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za oktobar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec oktobar 2020: 39.857.519,65 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za septembar 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2020: 39.745.169,08 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2020

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2020: 39.193.199,68 KM

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET