13.07.2020
Izvještaj sa 13. redovne Skupštine dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Dana 20.06.2019.godine, održana je Skupštini dioničara "Poslovna zona" a.d. Banjaluka. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo                       

 

Naziv emitenta: "Poslovna zona" a.d. Banjaluka

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 07.07.2020. godine u 1200h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 80.763.453 akcija s pravom glasa ili 85,98% od ukupnog broja akcija

 

Dnevni red Skupštine

                       
1     Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,

1.2. Izbor komisije za glasanje,

1.3. Izbor zapisničara,

1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;       

Aklamacijom jednoglasno izabrani :                                             

1.1.Gordana Pašić;                                                               

1.2.Ibrahim Mehinović-predsjednik, Zdravko Ružičić i Slobodan Sekulić;                                                                                       

1.3.Vesna Kekić;                                                                          

1.4.Zdravko Ružićić i Slobodan Sekulić;

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 28.12.2018. godine.     

Zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banjaluka od 28.12.2018. godine.usvojen je sa 100%glasova;

 

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu.

Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019. godinu.usvojen je sa 100%glasova;

 

4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.         

Finansijski izvještaj Društva za 2019. godinu. usvojen je sa 100%glasova;

 

5.Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.        

Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.usvojen je sa u 100%glasova;

 

6.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu.  

Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu usvojen je sa 100%glasova;

 

7.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu   Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu usvojen je sa 100% glasova;

 

Obrazloženje glasanja: po svim tačkama dnevnog reda skupštine glasao sam za usvajanje                      

                       

Punomoćnik: Mr Ibrahim Mehinović dipl. ecc                  


NVI PROF-PLUS za mart 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2021: 36.640.187,49 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2021: 39.341.044,30 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XLVII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 19.02.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof-Plus" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa 68. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 11.02.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za januar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec januar 2021: 38.981.051,20 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET