05.04.2021
Izvještaj sa XLV redovne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 26.03.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.          

           

Naziv emitenta: ASA Banka d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 26.03.2021. godine u 11,00 sati

Mjesto održavanja: U središtu Banke, Trg međ. Prijateljstva 25, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 447.993 dionica ili 68% glasova dionicara

 
           

1.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine:

a)      Predsjedavajućeg Skupštine
b)      Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.  

Za Zapisničara je izabrana Sabina Jusbašić. Za Predsjednika skupštine je izabrana Merima Hasanović, za ovjerivače zapisnika su izabrani Anesa Adžajlić i Arnela Tatarević.                                                                                

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 2020.godinu (godišnji obračun) sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: Pozitivan izvještaj

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju i rasporedu dobiti za 2020. godinu i rasporedu dijela neraspoređene dobiti iz 2019. godine    

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

4.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu        

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: Pozitivan izvještaj

 

5.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu         

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: Pozitivan izvještaj

 

6.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzorog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 2020. godinu  

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: Pozitivan izvještaj

 

7.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana poslovanja ASA Banke za 2021. Godinu i Srednjoročnog plana poslovanja ASA Banke za period 2022.-2024. Godine

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: predvidjeno poboljšanje pokazatelja poslovanja.

 

8.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period 2021.-2024. godinu 

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: Održanje adekvatnog nivoa kapitala.

 

9.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politike i procedure za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala Banke      

Odluka je donešena sa 100% ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje glasanja: U skladu sa propisima.

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.       

           
Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić            

 


NVI PROF-PLUS za mart 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec mart 2021: 36.640.187,49 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XLV redovne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 26.03.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za februar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec februar 2021: 39.341.044,30 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa XLVII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 19.02.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "Prof-Plus" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa 68. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 11.02.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET