28.05.2021
Izvještaj sa 69. (vanredne) skupštine dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Dana 25.05.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.             

           

Naziv emitenta: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 25.05.2021.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 29.754.971 dionica ili 94,4405% od ukupnog broja dionica s pravom glasa

Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - 1. Izbor radnih tijela Skupštine                                                                                             

a) Predsjednika                                                                                         

b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika            

a) Sa 29.267.656 ili 98,3622% glasova prisutnih dioničara ZA i 487.315 ili 1,63776% koje nije glasalo za Predsjednika Skupštine je izabrana Jasmina Pašić.                                                                                                

b) Sa 29.267.656 ili 98,3622% glasova prisutnih dioničara ZA i 487.315 ili 1,63776% koje nije glasalo za ovjerivače zapisnika izabrani su Almedin Skopljak i Kemal Kapić;                                                                        Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa Zakonom.

 

2.tačka dnevnog reda -  Donošenje odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji zavisnih društava rudnika uglja donesenih u 2011. godini:            2.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o.-Zenica                                                        

2.2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla                                                                                         

2.3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj                                                                                                                 

2.4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,ZD RMU "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik                                                                                                

2.5 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU " Breza " d.o.o. Breza                                                                                                   

2.6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.- Travnik                                                                                              

2.7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o.- Gornji Vakuf- Uskoplje; 

Odluke su usvojene sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA, 607.136 ili 2,040452% glasova PROTIV i 204.113 ili 0,684679% koje nije glasalo.                                                          

Obrazloženje glasanja: ZA - Sravnjenje i zaključenje neiskorištenih ulaganja po ranije donesenim odlukama o dokapitalizaciji bez povećanja iznosa ulaganja.

 

3.tačka dnevnog reda - 3. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji zavisnih društava rudnika uglja koje se odnose na uvođenje jedinstvenog informacionog sistema (ERP), donesenih u 2014. godini:                                                                                                                                          3.1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,ZD RMU "Zenica"d.o.o. Zenica                                       

3.2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.--Tuzla                                                          

3.3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj                                         

3.4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik                                                    

3.5 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU " Breza " d.o.o.-Breza                                           

3.6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.- Travnik                                                       

3.7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o.- Gornji Vakuf- Uskoplje;  

Odluke su usvojene sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA, 607.136 ili 2,040452% glasova PROTIV i 204.113 ili 0,684679% koje nije glasalo.                                                          

Obrazloženje glasanja: ZA - Sravnjenje i zaključenje neiskorištenih ulaganja po ranije donesenim odlukama o dokapitalizaciji bez povećanja iznosa ulaganja.

 

4. tačka dnevnog reda - 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama / stavljanju van snage odluke o dokapitalizaciji zavisnih društava rudnika uglja ulaganjem u jamsku telefoniju donesenih u 2014.godini:                                     

4.1Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji  ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.-Tuzla                                                                                     

4.2 Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,ZD RMU "Zenica"d.o.o.Zenica                                                                                             

4.3 Odluka o stavljanu van snage Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj                                                                        

4.4 Odluka o stavljanu van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o.-Đurđevik                                                                                   

4.5.Odluka o stavljanu van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, ZD RMU " Breza " d.o.o.Breza                                                                             

4.6 Odluka o stavljanu van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke dokapitalizaciji ulaganjem u JP "Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo,ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.- Travnik;

Odluke su usvojene sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA, 607.136 ili 2,040452% glasova PROTIV i 204.113 ili 0,684679% koje nije glasalo.                                                           

Obrazloženje glasanja: ZA - Sravnjenje i zaključenje neiskorištenih ulaganja po ranije donesenim odlukama o dokapitalizaciji bez povećanja iznosa ulaganja.

 

5. tačka dnevnog reda - 5.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama / stavljanju van snage odluke o dokapitalizaciji zavisnih društava rudnika uglja donesenih u 2015 i 2016. godini :                                                                     

5.1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik uglja "Kreka" d.o.o.-Tuzla

5.2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o.- Đurđevik                                                                                                                                                         

5.3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog  uglja "Kakanj" d.o.o.-Kakanj                                                                                                            

5.4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o.-Breza              

5.5 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog uglja "Zenica"d.o.o.- Zenica                                                           

5.6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik mrkog  uglja "Abid Lolić" d.o.o.- Travnik                 

5.7 Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnik uglja "Gračanica" d.o.o.- Gornji Vakuf- Uskoplje;           

Odluke su usvojene sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA, 607.136 ili 2,040452% glasova PROTIV i 204.113 ili 0,684679% koje nije glasalo.                                                           

Obrazloženje glasanja: ZA - Sravnjenje i zaključenje neiskorištenih ulaganja po ranije donesenim odlukama o dokapitalizaciji bez povećanja iznosa ulaganja.

 

6.tačka dnevnog reda - 6. Donošenje Odluke o donošenju Revidovanog plana poslovanja za period 2021-2023. godina 

Odluka je usvojena sa 29.226.924 ili 98,225349% glasova prisutnih dioničara ZA i 528.047 ili 1,774651% glasova prisutnih dioničara PROTIV                        

Obrazloženje glasanja: ZA - Revidovanje Plana u skladu sa promjenjenim i novima donešenim odlukama.

 

7.tačka dnevnog reda - 7. Donošenje Odluke o pretvorbi uplaćeni a neopravdanih avansa zavisnim društvima -rudnicima uglja u dugoročne pozajmnice

Odluka je usvojena sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA i 811.249 ili 2,726432% glasova prisutnih dioničara PROTIV.                                    

Obrazloženje glasanja: ZA - Pretvaranje neopravdanih avansa u dugoročne pozajmice.

 

8.tačka dnevnog reda - 8. Donošenje Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmnica zavisnim društvima -rudnicima uglja Odluka je usvojena sa 28.943.722 ili 97,273568% glasova prisutnih dioničara ZA i 811.249 ili 2,726432% glasova prisutnih dioničara PROTIV.                                                                     

Obrazloženje glasanja: ZA - dugoročna pozajmica rudnicima vezana za reorganizaciju rudnika u cilju obezbjeđenja uslova za rentabilno poslovanje.

 

Ostalo U skladu sa uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.

 
Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić 


Izvještaj sa 46. Vanredne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 14.06.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar

Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar održane 15.06.2021. godine  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2021: 37.254.055,89 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 21.05.2021. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 27.05.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET