02.06.2021
Izvještaj sa XXXII Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 21.05.2021. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.       

           
           

Naziv emitenta: UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 21.05.2021. godine sa početkom u 10,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama poslovnog centra UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, Azići 20.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 637.180 ili 65,945% ukupnog broja dionica s pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1. tačka dnevnog reda - Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine

Jednoglasno, za predsjednika skupštine izabrana je Senada Đogić, a za ovjerivače zapisnika Senad Đogić i Lejla Suljagić-Bubalo.

2. tačka dnevnog reda - Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2020. godinu:                                    - Izvještaj o poslovanju koji uključuje finansijski izvještaj za poslovnu 2020.g. sa Izvještajem vanjskog revizora,                                                    

- Izvještaja Odbora za reviziju i                              

- Izvještaja o radu Nadzornog odbora.   

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju izvještaja za 2020. godinu.

 

3. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2020. godini   

Jednoglasno donesena Odluka o raspoređivanju dobiti iz poslovanja u 2020. godini (10% ostvarene dobit u iznosu 31.661 KM raspoređeno u fond rezervi, ostalo raspođeno na dobit ranijih godina).

 

4. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu   

Jednoglasno usvojena Odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu (REVICUS doo Zenica).

 

5. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata           

Jednoglasno je donesena Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata

 

6. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora      

Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani Sabahudin Alađuz, Senada Đogić, Tatjana Vitković.

 

7. tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o odobravanju zaključenja ugovora Društva sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora       

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju zaključenja ugovora Društva sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

 

Ostalo (komentar o dešavanjima na Skupštini)    Po svim tačkama dnevnog reda glasala sam ZA. Skupština je završila sa radom u 10,30 sati.

 

Sarajevo, 25.05.2021. godine  

                                                                                                                                                                                                                                Punomoćnik:      

                                                                                          Lejla Suljagić-Bubalo

                                                                       

 

 

 


Izvještaj sa 46. Vanredne Skupštine dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo

Dana 14.06.2021. godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara"ASA Banka" d.d. Sarajevo Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar

Izvjestaj sa Skupšine dionicara JP "Elektrorpivreda HZHB" d.d. Mostar održane 15.06.2021. godine  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za maj 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec maj 2021: 37.254.055,89 KM 

[detaljnije]
Izvještaj sa XXXII Skupštine privrednog društva UNIS KOMERC d.d. Sarajevo

Dana 21.05.2021. godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.  

[detaljnije]
Izvještaj sa skupštine dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj

Dana 27.05.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET