05.07.2021
Izvještaj sa 64. redovne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 30.06.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.        

                       

Naziv emitenta: "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.06.2021.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Franca Lehara broj 7, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 58.130.936 ili 91,606% dionica sa pravom glasa

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  

Jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara aklamacijom za Predsjednika Skupštine je izabrana Zerina Konjhodžić, a za ovjerivače zapisnika Mirela Osmanović i Amil Hanjalić.                                                                      Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za period I-XII 2020. godine, koji uključuje Finansijske izvještaje, izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju i Izvještaj nezavisnog revizora;     

Odluka je usvojena sa 100% ZA prisutnih dioničara.                                                                                            

Obrazloženje glasanja: ZA - Pozitivan rezultat.

 

3.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;

Odluka je usvojena sa 100% ZA prisutnih dioničara. Od ukupne dobiti u vrijednosti 47.178.907 KM, 35.000.000 KM se raspoređuje za isplatu dividende, 1.000.000 KM za donacije i 11.178.907 neraspoređena dobit.                                                     

Obrazloženje glasanja: ZA - Isplata dividende dioničarima.                                               

4.tačka dnevnog reda - Usvajanje Odluke o isprati dividende za 2020. godinu;     

Odluka je usvojena sa 100% ZA prisutnih dioničara. Za isplatu dividende je raspoređeno 35.000.000 KM što predstavlja 0,551551 KM po dionici.                                                         

Obrazloženje glasanja: ZA – Isplata ividend dioničarima.   

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.     

           
Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić            


NVI PROF-PLUS za septembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2021: 40.624.398,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 30.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2021: 40.521.110,64 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2021: 38.392.674,75 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET