13.07.2021
Izvještaj sa 27. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla

Dana 12.07.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Solana" d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.    

           

Naziv emitenta: Solana d.d. Tuzla

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 12.07.2021. godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama društva u Tuzli, ul. Soli 3.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 346.964 ili 68,53% dioničara

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru predsjednika 27. redovne Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika 27. redovne

Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla;   

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zpredsjednika Skupštine je izabran Semir Sejdinović, a za ovjerivače zapisnika Nevres Sehratlić i Faik Ajdaslić.                                       

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Solana d.d. Tuzla;        

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara Odluka je usvojena.                                                                                    

Obrazloženje glasanja: Izmjena Statuta.

 

3.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2020. godinu, koji uključuje:

- Finansijski izvještaj za 2020. godinu;

- Izvještaj Vanjskog revizora za 2020. godinu;

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla za 2020. godinu;

- Izvještaj Odbora za reviziju za 2020. godinu.

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, donesena je Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2020. godinu.                                               

Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.

 

4.tačka dnevnog reda - Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju za 2020.godinu;           

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara Odluka je usvojena.   

                                                             

5.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru Vanjskog revizora Solana d.d. Tuzla za 2021. godinu      

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara Odluka je usvojena.

 

6.tačka dnevnog reda - 

Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla, zbog gubitka povjerenja;           

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara donešena je Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Aide Mehičić.                  

Obrazloženje glasanja: Gubitak povjerenja

7.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla; 

Sa 346.964 ili 100% glasova prisutnih dioničara donešena je Odluke o izboru Amire Hrvić za člana Odbora za reviziju.

Obrazloženje glasanja: Jedini predloženi kandidat.

 

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.       

           
Punomoćnik:    

 

Edin Jahjefendić            


NVI PROF-PLUS za septembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2021: 40.624.398,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 30.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2021: 40.521.110,64 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2021: 38.392.674,75 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET