16.07.2021
Izvještaj sa dvadeset devete redovne Skupštine dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić

Dana 14.07.2021. godine prisustvovao sam skupštini dioničara HI "Destilacija" a.d. Teslić na kojoj sam zastupao ZIF Prof-plus d.d. Sarajevo .

           

Naziv emitenta: HI "Destilacija" a.d. Teslić

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 14.07.2021. godine, 12,00 časova

Mjesto održavanja: u prostorijama Društva, ulica Svetog Save 23, Teslić

Prisutnost Skupštini (kvorum): 17.676,19 akcija ili76,01% od ukupnog broja akcija

 
Dnevni red Skupštine
 

1.tačka dnevnog reda -   Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara;

Jednoglasno aklamacijom za predsjednika skupštine izabran Radivoje Vuković i za ovjerivače zapisnika Zoran Škrebić i Milan Maletić

 

2.tačka dnevnog reda - Izvještaj Komisije za glasanje;   

Prisutnost skupštini 17.676,19 akcija ili 76,01% od ukupnog broja akcija

 

3.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i usvajanje Zapisnika sa XXVIII Skupštine akcionara HI „Destilacija" a.d. Teslić;  

Zapisnika sa XXVIII Skupštine akcionara HI „Destilacija" a.d. Teslić usvojen je sa 100% prisutnih glasova.

 

4.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2021. godinu,           

Odluka o usvajanju;

a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2020. godinu,

c) Finansijskih izvještaja HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e) Izvještaja o poslovanju HI „Destilacija"" a.d. Teslić za 2020. godinu, sa Poslovnom politikom Društva za 2021. godinu usvojena je sa 1005 prisutnih glasova.

 

5.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju           

Odluka o raspodjeli dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

6.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;           

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

7.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju;           

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju usvojena je sa 100% prisutnih glasova. 

 

8.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju;

Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju; usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

9.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju;        

Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa prijedlogom Odbora za reviziju-revizorska kuća GRANT THORNTON d.o.o. Banjaluka

 

10. tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

Odluka o izboru članova Upravnog odbora u sastavu .Novo Škrebić,Duško Markočević i Ognjen Lekić usvojena je sa 100% prisutnih glasova

 

11. tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;     

Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju usvojena je 100% usvojenih glasova.

 

12. tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

Odluke o izboru članova Odbora za reviziju u sastavu : Radivoje Vuković,Dražen Škrebić i Saša Stevanović usvojena je sa 100% prisutnih gčasova.

 

13.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Statuta;

Odluka o izmjenama Statuta usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

 

14.tačka dnevnog reda - Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.        

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta usvojena je sa 100% prisutnih glasova.

Obrazloženje glasanja : Po svim tačkama glasao sam za usvajanje.

           
Punomoćnik:    

Mr Ibrahim Mehinović dipl ecc     


NVI PROF-PLUS za septembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2021: 40.624.398,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 30.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2021: 40.521.110,64 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2021: 38.392.674,75 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET