30.09.2021
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo                    

 

Naziv emitenta: Energoinvest d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 29.09.2021. godine u 1300h

Mjesto održavanja: Sjedište društva

Prisutnost Skupštini (kvorum): 15.006.321 ili 84,9846%

 

Dnevni red Skupštine                

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva i to:

1.1. Predsjednika Skupštine

1.2. Ovjerivača zapisnika,         

Za predsjednika skupštine izabran je Marinko Bošnjak punomoćnik Vlade, a za ovjerivače zapisnika Nataša Dubajić i Arnela Tatarević. Imenovani su izabrani jednoglasno.

 

2. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2020. godinu koji uključuje:

-Konsolidovani finansijski izvještaj

-Izvještaj vanjskog revizora

-Izvještaj Odbora za reviziju       

Za usvajanje konsolidovanog izvještaja glasalo je 14,4192% zastupljenih dionica, a protiv je glasalo 85,5808, tako da isti nije usvojen.

 

3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. i 2022. godinu i konsolidovanih izvještaja Energoinvest Grupa za 2021. i 2022. godinu    

Odluka o izboru revizorske kuće Merfi d.o.o. Sarajevo, usvojena je jednoglasno.

 

Komentar: Nakon završetka glasanja po tačci 2. odnosno neusvajanja Konsolidovanog finansijskog izvještaja, direktor Društva gdja Bisera Hadžialjević istakla je pozitivan finansijski rezultat Društva, te da su i u revizorskom mišljenju kompanije matice za 2020. godinu navedena suzdržana mišljenja, a da je izvještaj ipak usvojen, te da su suzdržanosti u izvještaju revizora prisutne već duži niz godina i da Uprava aktivno radi na unapređenju poslovanja i uklanjanju uzroka koji su osnov suzdržanog mišljenja revizora.

                       
                       

Punomoćnik: Nataša Dubajić                

                       
                       

Sarajevo, 30.09.2021. godine.              

Objašnjenje glasanja:               

U skladu sa  uputstvom direktora Društva, po svim tačkama dnevnog reda glasala sam Za. 

 

NVI PROF-PLUS za septembar 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec septembar 2021: 40.624.398,79 KM  

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Dana 30.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Bihaćka pivovara d.d. Bihać Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 

[detaljnije]
Izvještaj sa Skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo

Dana 29.09.2021.godine, prisustvovala sam Skupštini dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupala ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za avgust 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec avgust 2021: 40.521.110,64 KM  

[detaljnije]
NVI PROF-PLUS za juli 2021

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda za mjesec juli 2021: 38.392.674,75 KM  

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET