08.11.2021
Izvještaj sa 66. vanredne skupštine dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Dana 25.10.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "BH Telecom" d.d. Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.        

           

Naziv emitenta: "BH Telecom" d.d. Sarajevo

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 25.10.2021.godine u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Franca Lehara broj 7, Sarajevo

Prisutnost Skupštini (kvorum): 58.039.991 ili 91,4630% dionica sa pravom glasa

 

Dnevni red Skupštine

 

1.tačka dnevnog reda - Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;  

Jednoglasnom odlukom prisutnih dioničara aklamacijom za Predsjednika Skupštine je izabrana Sanela Milavić Repak, a za ovjerivače zapisnika Amil Hanjalić i Mirela Osmanović.  

                                                                  

Obrazloženje glasanja: ZA - Radna tijela su izabrana u skladu sa zakonskim propisima.

 

2.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;  

Odluka je usvojena sa 100% ZA prisutnih dioničara.                                                                                             

Obrazloženje glasanja: ZA - Zbog isplate dividende.

 

3.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o isplati  dodatne dividende iz neraspoređene dobiti za 2018.,2019.i 2020. godinu iz Fonda rezervi;

 

Odluka je usvojena sa 100% ZA prisutnih dioničara. Neraspoređena dobit iz ranijih godina u vrijednosti od 49.997.611 KM (20.201.494 KM iz 2018. godine, 14.938.777 KM iz 2019. godine, 11.178.907 KM iz 2020. godine i 3.378.433 KM iz fonda rezervi) ili 0,7878930483 KM po dionici je raspodjeljena za isplatu dividende dioničarima.                                                           

 

Obrazloženje glasanja: ZA - Isplata dividende dioničarima.  

                                                                                                                                                                            

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje po svim tačkama sam glasao ZA.     

           

Punomoćnik:    

Edin Jahjefendić 


Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 344-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Javni poziv za upis i uplatu udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu člana 102. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 25/17), člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12, 103/14, 86/15) i Odluke o emisiji putem javne ponude udjela Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (prečišćeni tekst) broj: 343-1/21 od 15.11.2021. godine, Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Obveznički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje

[detaljnije]
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje - Odluka o emisiji udjela OIF Triglav Globalni dionički

Na osnovu Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara (“Sl. novine FBiH”, broj 22/14), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima “PROF-IN” d.o.o. Sarajevo objavljuje 

[detaljnije]
Izvještaj sa 5. vanredne Skupštine dioničara Sarajevo gas a.d. I.Sarajevo

Dana 15.11.2021.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Sarajevo gas" a.d. I.Sarajevo. Na Skupštini sam zastupao ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo.

[detaljnije]
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima PROF-IN d.o.o. Sarajevo
Adresa:
Mehmed Paše Sokolovića 15, Sarajevo
telefon: +387 33 263 300; +387 33 277 270
fax: +387 33 263 302
e-mail: prof-in@prof-in.ba
Copyright PROF-IN 2009.
Designed by europroNET